Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014050 ΕΞ 2015/1.7.2015 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5007446 ΕΞ 2015/31-3-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά

(Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5007446 ΕΞ 2015/31-3-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015
Αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014050 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6987507
Fax:2106987506
Email:[email protected]

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5007446 ΕΞ 2015/31-3-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5007446 ΕΞ 2015/31-3-2015 Απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι Πειραιά» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 127/Α.Α.Π./29-6-2015 (ΑΔΑ: 7Ζ3ΗΗ-Τ35) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Ειδικότερα, το Ε' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, ως Τελωνείο Ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, με απόφασή του θα καθορίσει την ημερομηνία παύσης της ισχύος των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης στο τμήμα που αποχαρακτηρίζεται ως χώρος αυτής, αφού διαπιστώσει ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης ως προς την περίφραξη της Ελεύθερης Ζώνης.
Ακριβές Αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο