Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5013893 ΕΞ 2015/26.6.2015 Κοινοποίηση Απόφασης Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1074/Β)

(Κοινοποίηση Απόφασης Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1074/Β))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5013893 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Πολυτσάκης
Τηλέφωνο : 210 6987505
FAX : 210 6987506
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1074/Β).

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5012491 ΕΞ 2015/5-6-2015 Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1074/Β') "Περί καθορισμού της Τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και διακινήσεως πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS)"» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1159, τεύχος Β', στις 18-6-2015 με ΑΔΑ: 7ΜΒΑΗ-43Χ για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα σας ενημερώνουμε ότι με την κοινοποιούμενη Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων παρέχεται, πέραν της υφιστάμενης δυνατότητας παράδοσης των πετρελαιοειδών ερμάτων σε ειδικά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / Τομέας Ναυτιλίας, πλοία διαχωρισμού, και η δυνατότητα παράδοσης των πετρελαιοειδών ερμάτων σε σταθερές λιμενικές εγκαταστάσεις διαχωρισμού.
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο