Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015/18.6.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.165
Fax: 210-33.75.489
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής ».

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες προέκυψαν, είτε λόγω συνταξιοδότησης των αντίστοιχων προϊσταμένων είτε λόγω υποβολής στην υπηρεσία μας αιτήσεων απαλλαγής από τα καθήκοντα των προϊσταμένων που υπηρετούσαν σε αυτές.

Για την πλήρωση των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ε.1 και Ε.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α), όπως ισχύει, του άρθρου 54 του ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α'/156), καθώς και της αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (ΦΕΚ Β'3380), Απόφασης της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2

ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ


 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

3

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

4

ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

5

ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

6

ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

7

ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

8

ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

9

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Β ΤΑΞΗΣ

10

ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Β ΤΑΞΗΣ

11

ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Β ΤΑΞΗΣ

12

ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

13

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΟΥ Α ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

14

ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

15

ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

16

ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

17

ΔΟΥ Γ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

18

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

19

ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

20

ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

21

ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

22

ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

23

ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

24

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

25

ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

26

ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

27

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

28

ΔΟΥ Β - Γ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

29

ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

30

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

31

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

32

ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

33

ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

34

ΔΟΥ Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

35

ΔΟΥ Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

36

ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

37

ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

38

ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

39

ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

40

ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

41

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

42

ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

43

ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

44

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΟΥ ΚΩ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

45

ΔΟΥ ΚΩ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

46

ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

47

ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

48

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

49

ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

50

ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

51

ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

52

ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

53

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

54

ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

55

ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

56

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

57

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας


Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις παραπάνω θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, έχουν οι υποψήφιοι που κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α) , ήτοι (α) να έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος, ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή (β) να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή (γ) να έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 126, του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α').

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου.

2. Κωλύματα υποψηφιότητας

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α).

Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου.

3. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

i. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (ΦΕΚ Β'3380), Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε και περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:

α) Αξιολόγηση των υποψηφίων, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο, βάσει των βιογραφικών τους.
β) Πρακτική δοκιμασία και διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων.

ii. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, ως το συνημμένο παράρτημα Α, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] , εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr, ήτοι από 25/06/2015 έως και 08/07/2015. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή, προκειμένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της].

iii. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο παράρτημα Β.

iv. Οι υποψήφιοι δύνανται με την αίτηση υποψηφιότητας να δηλώσουν μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

v. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

vi. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

vii. Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για τις παραπάνω θέσεις, λόγω προγενέστερων προσκλήσεων, δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr. και με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο