Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1999 ]

ΠΟΛ.1258/22.12.1999 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για όλες τις ΔΟΥ

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για όλες τις ΔΟΥ )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1119668/6712/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) - Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Γ) ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ.: 1258

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για όλες τις Δ.Ο.Υ.

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.
2. Τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ).
3. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
4. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 31.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 58.
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 58α.
5. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α').
7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').
8. Το ότι η Τράπεζα Ελλάδος και οι λοιπές Εμπορικές Τράπεζες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ 22/Α'), θα παραμείνουν κλειστές κατά την τελευταία ημέρα του έτους (31.12.1999), γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα στις συναλλαγές των πολιτών με τις ΔΟΥ, που αφορούν σε κάθε είδους εισπράξεις και πληρωμές.
9. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία καταβολής όλων των βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΥ, που λήγει στις 31.12.1999, μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2000 (12.1.2000).

2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και δηλώσεων Intrastat των υποκειμένων αρμοδιότητας των ΔΟΥ, που λήγουν στις 31.12.1999, μέχρι και την ως άνω ημερομηνία.

3. Παρατείνουμε, επίσης, τις προθεσμίες υποβολής όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών, που λήγουν στις 31.12.1999, μέχρι και 12 Ιανουαρίου 2000.

4. Οι ΔΟΥ δεν θα διενεργούν εισπράξεις και πληρωμές στις 31.12.1999, αλλά θα παραμείνουν ανοικτές για τη διεκπεραίωση των υπόλοιπων εργασιών τους.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο