Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 277/10.6.2015 Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από Επιμελητήριο για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί

(Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από Επιμελητήριο για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ. 277

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από Επιμελητήριο για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.


Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμ. πρωτ. 46104/28.4.2015 έγγραφο και τις μετέπειτα από 21.5.2015 σχετικές παρατηρήσεις της Διεύθυνσης εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, το υπ' αριθμ. 3171/21.5.2015 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 1474/15.5.2015 εισήγηση των κ.κ. Παναγιώτη Αγνιάδη (μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ) και Γεωργίου Γεωργακόπουλου (ειδικού συμβούλου Προέδρου ΚΕΕ και Κ.Υ. ΓΕΜΗ), κατά τη συνεδρίασή του στις 22.5.2015, δέχθηκε ομοφώνως τα ακόλουθα:

Για την έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας (φυσικού προσώπου) μέλους Επιμελητηρίου ή μέλους εταιρείας μέλους του επιμελητηρίου, που ζητείται από τις υπηρεσίες Μητρώου αυτού, και εκδίδεται με τη χρήση στοιχείων από τα τηρούμενα αρχεία των Επιμελητηρίων, απαιτείται η προηγούμενη εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 όπως ισχύει.

Είναι αυτονόητο ότι, λαμβανομένου υπόψη του λόγου για τον οποίο ζητείται το πιστοποιητικό (συνταξιοδότηση), θα πρέπει αφενός να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην τακτοποίηση των οφειλών του και αφετέρου να υπάρχει ειδική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης πλήρους οικονομικής αδυναμίας.

Σημειώνεται ότι στη παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ιστορικότητας φυσικού προσώπου και ως μέλους εταιρειών,από άλλο Μητρώο και ιδιαίτερα από το Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο σήμερα δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία.

 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο