Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2015 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ρ60/30/19.6.2015 Επιλογή ωραρίου εργασίας

(Επιλογή ωραρίου εργασίας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 19-06-2015
Αριθμ. Πρωτ. Ρ60/30 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας:102 41, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5215289-293
Τηλεομοιοτυπία:210 5223312
Ηλεκτρονικό Ταχ.:[email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Επιλογή ωραρίου εργασίας»


Σας υπενθυμίζουμε την με αριθμ. Φ.10021/13938/1605 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ1345/τΒ'/03.06.2013) με την οποία τροποποιήθηκε η Φ.10021/32155/5030/16.01.2012 (ΦΕΚ 209/τΒ') απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίστηκε το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως εξής:

α) ώρα προσέλευσης 07:30 και ώρα αποχώρησης 15:30.
β) ώρα προσέλευσης 08:00 και ώρα αποχώρησης 16:00.

Η επιλογή του ωραρίου θα πραγματοποιείται κατόπιν δήλωσης του υπαλλήλου κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659/τΒ') απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Επισημαίνουμε ότι οι προαναφερόμενες δηλώσεις θα κατατίθενται και θα τηρούνται στις Υπηρεσίες Διοικητικού των οικείων Μονάδων και δεν θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Mε ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Μονάδων και κατόπιν εκτίμησης των δηλώσεων επιλογής από τους υπαλλήλους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του Ιδρύματος.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο