Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-1999 ]

ΠΟΛ.1255/14.12.1999 Χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνικών μοσχευμάτων προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών

(Χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνικών μοσχευμάτων προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 1999
Αριθμ. πρωτ.: 1108214/790/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
15ηΤΜΗΜΑ Β' Πληροφορίες: Κ.
ΣήφωναΤηλέφωνο: 3610030-065

ΠΟΛ.: 1255

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για την διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνικών μοσχευμάτων προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.

1. Με την υπ' αριθ. 1027119/311/0015/ΠΟΛ.1107/17.5.1991 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών ρυθμίστηκε ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων
για τη διάθεση ιατρικών συσκευών ή τεχνικών μοσχευμάτων προς τους ασθενείς και τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία μέσω νοσοκομείων, η οποία εξακολουθεί να ισχύει,
κατ' αναλογία, και μετά την εφαρμογή του Π.Δ.186/1992.

2. Για να μην δημιουργούνται δυσαρμονίες μεταξύ των οριζομένων στην ανωτέρω εγκύκλιο και των διαδικασιών που ορίζει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
σχετικά με τον τρόπο ελέγχου από τα Ασφαλιστικά Ταμεία της διάθεσης των υπόψη ειδών, προσαρμόζεται η ανωτέρω εγκύκλιος μόνο ως προς τον χρόνο έκδοσης των
φορολογικών στοιχείων αξίας από τις προμηθεύτριες επιχειρήσεις και ειδικότερα:

"τα φορολογικά στοιχεία πώλησης, δηλαδή το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, για πωλήσεις προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης προς τους
ασθενείς, μπορεί να εκδίδονται από τον υπόχρεο μέχρι την δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα και με ημερομηνία έκδοσης πάντα την τελευταία ημέρα του μήνα
εκείνου που έλαβαν χώρα οι παραδόσεις των αγαθών, βάσει της κατάστασης που στέλνουν τα νοσοκομεία ή οι κλινικές, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι
χρησιμοποιηθείσες συσκευές ή τα τοποθετηθέντα τεχνικά μοσχεύματα και λοιπά συναφή μέχρι το τέλος κάθε μήνα και το ονοματεπώνυμο του ασθενούς που έλαβε
αυτά ή το Ασφαλιστικό Ταμείο που αναλαμβάνει τη δαπάνη, με την προϋπόθεση ότι στο στέλεχος του Δελτίου Αποστολής θα αναγράφονται οι αριθμοί των εκδοθέντων
στοιχείων πώλησης.

3. Τέλος, για τυχόν αμοιβή που εισπράττουν τα νοσοκομεία, κλινικές ή θεραπευτήρια για την προτίμησή τους στα συγκεκριμένα αγαθά οφείλουν να εκδίδουν
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο