Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 282/10.6.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»

(Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 282

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»

Σχετικά : Επιστολή σας αρ. πρωτ. 1501/Φ.1801/25-05-2015, με e-mail 25-05-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 263/25-05-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, «ως προς την αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

1. Στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 ορίζονται οι υποχρεωτικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 ορίζονται οι προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως κριτήριο των υποχρεωτικά εγγραφόμενων ορίζεται : α) να είναι έμποροι και να διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή να ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή, β) να είναι ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και γ) να είναι εμπορική εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο. Ως κριτήριο των προαιρετικά εγγραφόμενων ορίζεται : τα φυσικό ή νομικό πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων να ασκούν ή να προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

2. Όπως έχουμε αναφέρει στο έγγραφο μας (Α.Π. 47/15-2-2015) οι μεταφορικές επιχειρήσεις «π.χ. Εκμετάλλευσης Φορτηγών δημόσιας χρήσεως, Ιδιοκτησίας (εκμετάλλευσης) λεωφορείων κλπ», εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, γιατί όπως έχει κριθεί η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς είναι εμπορική δραστηριότητα.

3. Ωσαύτως και οι ιδιοκτήτες / εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, που δεν ασχολούνται μόνο με την ανάληψη ευκαιριακών μισθώσεων, αλλά ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς προμήθειας και να αναλάβουν/ συνάψουν συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου για παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, προφανέστατα ασκούν εμπορική δραστηριότητα και υποχρεούνται εγγραφής στο ΓΕΜΗ και κατ' επέκταση στο μητρώο του Επιμελητηρίου.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο