Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 45420/2.6.2014 Δεν υφίσταται διάταξη, που να αφορά σε διαδικασία ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης ή άλλου εντύπου

(Δεν υφίσταται διάταξη, που να αφορά σε διαδικασία ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης ή άλλου εντύπου)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 02/06/2014
Αρ.πρ.: 45420

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας :10110-Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :

Θέμα: «Δεν υφίσταται διάταξη, που να αφορά σε διαδικασία ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης ή άλλου εντύπου».

Aναφορικά με ανάκληση υποβληθεισών προσλήψεων στο Πληροφοριακό Σύστημα EPΓANH σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Σε επίπεδο τεχνικής λειτουργίας της εφαρμογής δεν προβλέπεται λειτουργία διαγραφής ή απαλοιφής οριστικά υποβληθέντων εντύπων, στα οποία κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση στο σύστημα έχει αποδοθεί αυτόματα μοναδικός αριθμός πρωτοκόλλου (αρθ. 4, παρ. δ της Yπουργικής Aπόφασης 28153/126/28.8.2013 (ΦEK 2163/Bʹ/30-8-2013).

Tα ανωτέρω ισχύουν δεδομένου ότι, σε επίπεδο νομοθετικού δεν υφίσταται διάταξη που να αφορά σε διαδικασία ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης ή άλλου εντύπου.

Σημειώνεται ότι η υποβολή πρόσληψης δημιουργεί υποχρεώσεις του εργοδότη σε έτερους φορείς όπως το ΣEΠE και το IKA-ETAM.

Eπομένως, η θέσπιση δικαιώματος ανάκλησης αναγγελίας πρόσληψης, εντός κάποιας προθεσμίας από την αρχική υποβολή, απαιτεί σχετική νομοθετική ρύθμιση και μια σειρά αντίστοιχων διαδικασιών οι οποίες, ως ενέργειες, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του OAEΔ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο