Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-1999 ]

ΠΟΛ.1251/15.12.1999 Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης

(Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1103120/748/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Γυφτάκη
Τηλέφωνα: 3610030-3610065

ΠΟΛ.: 1251

ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 321/Α') "Υποχρέωση υποβολής απογραφικής δήλωσης από χρήστες ή κατόχους φ.τ.μ. και συστημάτων που χρησιμοποιούνται ή κατέχονται στις 30.4.1999".
2. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α'/8.4.1999) "Η ημερομηνία 30.4.1999 που αναφέρεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α') μετατίθεται στις 30.4.2000. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μετατίθεται η ανωτέρω ημερομηνία...".
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Την ανάγκη μετάθεσης του χρόνου έναρξης ισχύος της υποχρέωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης, για την ορθή καταγραφή - παρακολούθηση των φ.τ.μ. και συστημάτων, επειδή ενόψει της εισαγωγής της χώρας στο ΕΥΡΩ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε αρκετές περιπτώσεις νέου τύπου φ.τ.μ.
5. Το υπ' αριθ. 1576/29.10.1999 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας ΕΡΓΟΥ TAXIS, με το οποίο εκφράζεται θετική άποψη της Υπηρεσίας αυτής "περί μετάθεσης του χρόνου της υπόψη υποχρέωσης".
6. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Την ημερομηνία 30.4.2000, που αναφέρεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α'/8.4.1999), μεταθέτουμε στις 30.4.2001.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ν.2579/17.2.1998 (ΦΕΚ 31/Α')

Αρθρο 16
Φορολογικές ταμειακές μηχανές (φ.τ.μ.)

Οι διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως εξής:

"...9. Στην προθεσμία υποβολής των στοιχείων του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), όλοι οι χρήστες ή κάτοχοι φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΥ της έδρας ή στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος, απογραφική δήλωση των χρησιμοποιούμενων ή κατεχόμενων φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων κατά την 30.4.1999, στο περιεχόμενο της οποίας θα αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του χρήστη ή του κατόχου, όπως επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση της έδρας, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ.
β) Είδος, σειρά, αύξοντας αριθμός, ημερομηνία παραστατικού κτήσης φ.τ.μ. ή συστήματος.
γ) Αριθμός μητρώου και τύπος φ.τ.μ.
δ) Διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης που χρησιμοποιείται η φ.τ.μ. ή το σύστημα (έδρα ή υποκατάστημα κ.λπ.).
ε) Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και ΑΦΜ προμηθευτή.

Η υποβολή της ανωτέρω δήλωσης αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης φ.τ.μ. ή συστήματος.
Παραβάσεις των διατάξεων αυτής της παραγράφου επισύρουν τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.1809/1988".
Ν.2703/8.4.1999 (ΦΕΚ 72/Α')
Αρθρο 13

...17. Η ημερομηνία 30.4.1999, που αναφέρεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α'), μετατίθεται στις 30.4.2000.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο