Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 280/3.6.2015 Αντιμετώπιση αιτημάτων για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ δικ/κων από ΕΠΕ, για την οποία έχει ήδη καταχωρισθεί και ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και συνεπώς πρέπει να έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ

(Αντιμετώπιση αιτημάτων για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ δικ/κων από ΕΠΕ, για την οποία έχει ήδη καταχωρισθεί και ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και συνεπώς πρέπει να έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 280

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 10681 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση αιτημάτων για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ δικ/κων από ΕΠΕ, για την οποία έχει ήδη καταχωρισθεί και ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και συνεπώς πρέπει να έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ.

Σχετικά : 1. Επιστολή Επιμελητηρίου ΞΑΝΘΗΣ, αρ. πρωτ. Φ.315/1661/12-05-2015 (με αρ. πρωτ Ε.Σ. 241/15-05-2015).
2. Επιστολή Επαγγελματικού Επιμελ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, αρ. πρωτ. 5989/18-05-2015 (με αρ. πρωτ Ε.Σ. 246/15-05-2015).

Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές επιστολές σας, σχετικό με την «αντιμετώπιση αιτημάτων για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ δικ/κων α) Της ............. ΕΠΕ με αρ. ΓΕΜΗ 012761946000 για την οποία έχει ήδη καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ και ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 12982/5-12-2014 "Ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης 27-10-2014" και στο ΦΕΚ 12977/5-1-2014 το από 27-10-2014 πρακτικό της ΓΣ με το οποίο εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης η διαγραφή της από το ΓΕΜΗ, συνεπεία των οποίων, η εν λόγω ΕΠΕ έχει ήδη διαγραφεί από το ΓΕΜΗ και β) της ΕΠΕ με επωνυμία «.............. ΕΠΕ» η οποία, χωρίς να έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ (στο οποίο υποχρεούταν να εγγραφεί μέχρι 31-12-2012), καταχώρισε με δική της ευθύνη και μη σύννομα, αφ ενός την αριθ. 2929/2-12-2013 Συμβολαιογραφική Πράξη (για τη λύση της και τη θέση της σε εκκαθάριση), στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (με αριθμό 117/15-12-2013 και AM 2659) και περίληψη της πράξης αυτής στο ΦΕΚ 143/9-1-2014, αφ' ετέρου τον "Ισολογισμό υπό εκκαθάριση της 12-12-2004 8η εταιρική χρήση" στο ΦΕΚ 1451/14-2-2014 και εκ τρίτου τον "τελικό ισολογισμό της 6-5-2014 υπό εκκαθάριση" στο ΦΕΚ 4912/23-5-2014», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Όπως έχουμε απαντήσει, σε αντίστοιχη περίπτωση (με την αρ. πρωτ ......./21-04-2015 επιστολή μας) στο Επιμελητήριο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, η οποία και σας έχει κοινοποιηθεί «Δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ αναβίωση ή νέα ημερομηνία λύσης εταιρείας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της.
Ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να εξετάσει της δυνατότητα, για δικαστική επίλυση του προβλήματος, μέσω προσφυγής στην εκούσια διαδικασία».Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο