Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2015 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 24/4.6.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 5 του ν. 4329/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

(Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 5 του ν. 4329/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 04/06/2015
Αρ. Πρωτ.Γ36/02/154

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8, 10241, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.52.15.264, 265
FAX : 210.52.23.228
Ε-mail : [email protected]

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ./νση : Πειραιώς 28, 10437, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.52.91.767, 772
FAX : 210.52.91.735
E-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 5 του ν. 4329/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015


ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 14/15 και εγκύκλιο 21/15

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4329/2015 (ΦΕΚ 53/Α΄/02-06-2015) η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ32/Α΄/2015), όπως ίσχυε μετά την παράταση του άρθρου 19 του ν.4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α΄/2015), για την υπαγωγή σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26/06/2015. Η εν λόγω παράταση ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του αρ. 28 του ν.4321/2015.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου, η παράταση υποβολής αιτήσεων ρύθμισης δεν ισχύει για οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που προέρχονται από μισθώματα ακινήτων.

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση παρέχεται για μία και μόνο φορά στους οφειλέτες οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής, χωρίς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπαγωγής σ’ αυτή (καταβολή α΄ δόσης στο σύνολο της). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης υπαγωγής μέχρι την ως άνω προθεσμία (26-6-2015).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που χορηγήθηκαν με τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους των υπηρεσιών μας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο