Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-1999 ]

ΠΟΛ.1219/16.11.1999 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1144814/26361/ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ 1328/Β/30.12.1998) απόφασης, ως προς τους πίνακες τιμών προσδιορισμού με το αντικειμενικό σύστημα αξίας γης εκτός σχεδίου, στους Νομούς: Αργολίδας,Γρεβενών, Καστοριάς και Λάρισας

(Τροποποίηση της υπ αριθ. 1144814/26361/ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ 1328/Β/30.12.1998) απόφασης, ως προς τους πίνακες τιμών προσδιορισμού με το αντικειμενικό σύστημα αξίας γης εκτός σχεδίου, στους Νομούς: Αργολίδας,Γρεβενών, Καστοριάς και Λάρισας )

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1999
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1107356/5685/ΔΟΟΤΥ

ΠΟΛ. 1219

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 1144814/26361/30.12.98 ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ 1328 Β΄/30.12.98), ως προς τους πίνακες τιμών προσδιορισμού με το αντικειμενικό σύστημα αξίας γης εκτός σχεδίου, στους Νομούς: Αργολίδας, Γρεβενών, Καστοριάς και Λάρισας.


Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'), του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 129/Α') και του άρθρου 10 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α').
2. Τις ιδιαιτερότητες της γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λπ.), οικοδομική εκμετάλλευση, θέση (εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό), απόσταση από θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κ.λπ.

3. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των
ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.

4. Την υπ' αριθ. 1144814/26361/(ΦΕΚ 1328/Β'/1998) απόφασή μας, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1054122/2815/ΠΟΛ.1135/15.6.1999 απόφαση και σήμερα ισχύει.

5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') απόφαση τωνΠρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε τους πίνακες τιμών της υπ' αριθ. 1144814/26361/(ΦΕΚ 1328/Β'/30.12.1998) απόφασής μας, που ισχύουν για τον προσδιορισμό με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης και αφορούν
τους Νομούς: Αργολίδας, Γρεβενών, Καστοριάς και Λάρισας.

2. Ορίζουμε από τις 29 Νοεμβρίου 1999 νέες τιμές Αρχικών Βασικών Αξιών (Α.Β.Α.) και Αρχικών Οικοπεδικών Αξιών Γης (ΤΟ'ΑΡΧ), καθώς και τιμές Ειδικών Βασικών Αξιών Γης (Ε.Β.Α.) για τον προσδιορισμό, με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης και βρίσκεται στους παραπάνω Νομούς. 3. Επισυνάπτονται πίνακες τιμών με τις τιμές των Α.Β.Α., Ε.Β.Α. και ΤΟ'ΑΡΧ ανά περιοχή.

4. Κατά τα άλλα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1144814/26361/ /(ΦΕΚ 1328/Β'/30.12.1998) απόφασης, όπως αυτή σήμερα ισχύει.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο