Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 8946/27.5.2015 Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44/29.04.2015)

(Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44/29.04.2015))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 27.05.2015
Α.Π: 8946/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων

Πληρ: Ζ. Χρηστίδου
Τηλ: 2109098379
Fax: 2109098353
Email: [email protected]

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44/29.04.2015)


1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 4324/2015 εξαιρούνται της προβλεπόμενης αναβίωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε όσοι από τους εργαζόμενους έλαβαν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με οριστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί προ της 29ης Απριλίου 2015, ημέρα δημοσίευσης του νόμου, καθώς και όσοι έχουν υποβάλει, προ της δημοσίευσης αυτής, αίτηση για λήψη πλήρους σύνταξης. Διευκρινίζεται συνεπώς ότι στο εδάφιο β της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 αναφέρεται ο όρος της πλήρους σύνταξης για τις περιπτώσεις όσων εκ του προσωπικού έχουν υποβάλει αίτηση για τη λήψη σύνταξης και όχι όσων έχουν ήδη, προ της δημοσίευσης του νόμου 4324/2015, λάβει σύνταξη με οριστική απόφαση. Επίσης, όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη (π.χ αναπηρική σύνταξη) χωρίς οριστική απόφαση (υπό την έννοια της μη χορήγησης της σύνταξης αυτής εφ' όρου ζωής) δεν υπάγονται στην κατά τα ως άνω εξαίρεση από την αναβίωση της σύμβασής τους. Τέλος, απώτατη χρονική προϋπόθεση θεωρείται η πλήρωση της τριακοπενταετίας.

2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4324/2015 προβλέπεται η αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, υπό την αίρεση α) αφενός της προβλεπόμενης στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 14 προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών για τη δήλωση μη αποδοχής της αναβίωσης της εργασιακής σχέσης, και β) αφετέρου της διάταξης του εδαφίου α της παραγράφου 5 του άρθρου 14, σύμφωνα με την οποία το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που προκύπτει μετά τη δημοσίευση του νόμου επιμελείται τη διαδικασία ανάληψης των καθηκόντων του ως άνω προσωπικού. Καθόσον η διαδικασία επιστροφής και ανάληψης καθηκόντων του προσωπικού αυτού έπεται του διορισμού του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της υπό στοιχείο β περίπτωσης της παραγράφου 3 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 4324/2015, οι προβλεπόμενοι από το νόμο μισθοί και οι εν γένει απολαβές του προσωπικού αυτού, υπολογίζονται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων κάθε εργαζομένου που επιστρέφει στην εταιρεία κατά τη διαδικασία την οποία ορίζει ο νόμος και το νέο διοικητικό συμβούλιο.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 4324/2015 το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι κατ' εφαρμογήν της διάταξης αυτής, το προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 14 θα πρέπει να μην αυτοαπασχολείται ή να μην παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρίτον με οιοδήποτε είδος σύμβασης (εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ) κατά την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εταιρεία Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο