Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-1999 ]

ΠΟΛ.1234/22.11.1999 Χορήγηση ΑΦΜ σε Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ)

(Χορήγηση ΑΦΜ σε Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1093560/2818/Δ.Μ. Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Τηλέφωνα: 3375186,3375187

ΠΟΛ.: 1234

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α).

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 Α.Υ.Ο., χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ, μεταξύ άλλων, και στα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων. Ο ΑΦΜ χορηγείται στα πρόσωπα αυτά με την υποβολή της Δήλωσης Εναρξης/Μεταβολής  εργασιών μη Φυσικού Προσώπου (Μ3), στη ΔΟΥ στης έδρας τους, είναι μοναδικός και
καταργείται με τη λύση του Νομικού Προσώπου και την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.

Η αναγνώριση της μορφής του Νομικού Προσώπου και της Ενωσης Προσώπων προκύπτει πάντοτε από το οικείο συστατικό έγγραφο.
Υστερα από τα παραπάνω, στην περίπτωση των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ), τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 60 του Ν.2725/1999), ιδρύονται και αναγνωρίζονται ως τμήματα συγκεκριμένων Αθλητικών Σωματείων, θα χρησιμοποιείται ο ΑΦΜ του οικείου Σωματείου και όχι νέος ΑΦΜ, γιατί δεν πρόκειται για ανεξάρτητα Σωματεία με ίδιο έγγραφο σύστασης, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, για τμήματα Αθλητικών Σωματείων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο