Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-1999 ]

ΠΟΛ.1229/24.11.1999 Καταβολή και βεβαίωση του φόρου κατάργησης της φορολογικής δίκης (δικαστικός συμβιβασμός)

(Καταβολή και βεβαίωση του φόρου κατάργησης της φορολογικής δίκης (δικαστικός συμβιβασμός) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1104656/583/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 13η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α
Πληροφορίες: Μ.Μαδιανού-Ποιμενίδου
Τηλέφωνα: 3375231-239

ΠΟΛ.: 1229

ΘΕΜΑ: Καταβολή και βεβαίωση του φόρου κατάργησης της Φορολογικής Δίκης (δικαστικός Συμβιβασμός).

Μετά την επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων της φορολογικής δίκης (δικαστικός συμβιβασμός) του Ν.Δ.4600/1966 (ΦΕΚ 242/Α'/1966) με την παρ. 2, περ. ΣΤ' του άρθρου 285 του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α'), ανέκυψε θέμα καταβολής και βεβαίωσης του φόρου κληρονομίας κατόπιν δικαστικού συμβιβασμού, καθώς επίσης και αν η εφάπαξ εξόφλησή του εμπίπτει στην έκπτωση του 10% που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/1998).

Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.2648/1998, αντικαταστάθηκε το άρθρο 82 του Ν.Δ.118/1973 και καθιερώθηκε νέος τρόπος καταβολής του αναλογούντος φόρου.
Σύμφωνα με την περ. γ' της ανωτέρω παραγράφου, ο φόρος που βεβαιώνεται μετά από απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ., εκτός από την τελευταία.
Επειδή τα Πρακτικά του Δικαστηρίου με βάση τα οποία περατώνεται η διαδικασία κατάργησης της φορολογικής δίκης (δικαστικός συμβιβασμός) έχουν τα αποτελέσματα αμετάκλητης απόφασης, για τη βεβαίωση του φόρου ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσης που εφαρμόζεται μετά από απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου και ο φόρος καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ., εκτός από την τελευταία.

Συνεπώς, εφόσον τα πρακτικά κατάργησης της φορολογικής δίκης (δικαστικός συμβιβασμός) εξομοιώνονται με την αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν παρέχεται έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή του φόρου που
βεβαιώθηκε (σχετική η υπ' αριθ. 1123705/613/εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο