Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 223/8.5.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού»

(Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού»)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 08 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ. :223

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού».

Σχετικά : Επιστολή σας, με αρ πρωτ. 4065/22-04-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 177/22- 04-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν. 4072/2012 «Η εταιρική συμμετοχή μεταβιβάζεται ολικά ή μερικό, αν τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση ή συναινούν όλοι οι εταίροι».

2. Στο άρθρο 7 του καταστατικού της ΟΕ με επωνυμία «............. ΟΕ», ορίζεται ότι «Δεν επιτρέπεται υπό τινός των εταίρων η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας σε οποιονδήποτε τρίτον, παρά μόνον η εκχώρηση, μεταβίβαση ή πώληση του εταιρικού μεριδίου σε έτερο των εδώ συμβαλλομένων εταίρων ή στα τέκνα τους ή σε αδελφό τους η .............. και ..............., χωρίς σε αυτή τη περίπτωση να απαιτείται η συγκατάθεση των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση τυχόν αδικαιολόγητης άρνησης οιουδήποτε εταίρου να προβεί στην σχετική τροποποίηση του καταστατικού ,τότε θα μπορεί να την υπογράψει και για λογαριασμό του ο νομίμως μεταβιβάζων εταίρος, με εντολή που του χορηγείται με το παρόν ανέκκλητη. Σε περίπτωση που κάποιος από τους άνω διαχειριστές εταίρους εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο του σε συγγενή που επιτρέπεται, θα υπεισέρχεται ο συγγενής στη θέση και τα καθήκοντα του ως συνδιαχειριστής κατά τα παραπάνω οριζόμενα».

3. Συνεπώς το αίτημα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποιητικού της ΟΕ με επωνυμία «................. ΟΕ», για αποχώρηση του εταίρου ................. και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν θα έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, εφόσον τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση (καταστατικό της), μπορεί να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ,

4. Εξυπακούεται ότι τυχόν διαφορές /διαφωνίες μεταξύ των εταίρων, δεν μπορούν να επιλυθούν από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, αλλά μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο