Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 184/21.4.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, που δεν έχει απογραφεί και δεν έχει ΑΦΜ

(Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, που δεν έχει απογραφεί και δεν έχει ΑΦΜ)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, που δεν έχει απογραφεί και δεν έχει ΑΦΜ.

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail 26-03-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, που δεν έχει απογραφεί και δεν έχει ΑΦΜ, ούτε κωδικούς ΤΑΧΙΣ» σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Η νομική προσωπικότητα της ΕΠΕ αποκτάται, σύμφωνο με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9, του ν. 3190/1955, με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας (δηλαδή με την καταχώριση στο Μητρώο Εταιρειών του Πρωτοδικείου και στο ΦΕΚ) και πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, του ν. 3419/2005, από 4-4-2011, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

2. Συνεπώς για να λυθεί το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ, με επωνυμία «............. και ΣΙΑ ΕΠΕ», που συστήθηκε της 7/4/2010 με την καταχώρισή της (με αριθ. 16/10) στο Πρωτοδικείο Βέροιας και στο ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 2436/9-4-2010, θα πρέπει:

• Να απογραφεί στο ΓΕΜΗ, στις ειδικές περιπτώσεις (όχι μέσω της εφαρμογής της αυτοαπογραφής, αφού δεν έχει ΑΦΜ, ούτε κωδικούς ΤΑΧΙΣ), με αίτηση του νομίμου εκπροσώπου ή του έχοντος έννομο συμφέρον, για να αποκτήσει μερίδα στο ΓΕΜΗ.
• Να συνταχθεί διαλυτικό που να αναφέρει τους λόγους λύσης,
• Να θεωρηθεί το Διαλυτικό από τη Δ.Ο.Υ. και τα άλλα ταμεία (Νομικών ή/και Προνοίας δομικών) και
• Να υποβληθεί το Διαλυτικό και να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ (με ημερομηνία καταχώρισης την ίδια ή την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής του).


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο