Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-1999 ]

ΠΟΛ.1225/24.11.1999 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και απόδοσης φόρων, εισφορών και τελών,λόγω απεργίας του προσωπικού των ΔΟΥ

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και απόδοσης φόρων, εισφορών και τελών,λόγω απεργίας του προσωπικού των ΔΟΥ )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1999
Αριθμ.Πρωτ.: 1109831/1771/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΙΙ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13)
ΙΙΙ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ. 14)
ΙV.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
V. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
VI.Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16η)
Τηλέφωνα: 3375000

ΠΟΛ.: 1225

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και απόδοσης φόρων, εισφορών και τελών, λόγω απεργίας του προσωπικού των Δ.Ο.Υ.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 31.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 58.
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 58α'.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').
4. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν σε φορολογούμενους στις ΔΟΥ για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων στις 22 και 23 Νοεμβρίου 1999, λόγω της απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Τη διαπίστωση ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και απόδοσης φόρου, εισφορών και τελών, που έληγαν, είτε κανονικά, είτε από παράταση, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 1999, παρατείνονται μέχρι 24 και 25 Νοεμβρίου 1999, αντίστοιχα.

2. Παρατείνεται μέχρι 24 Νοεμβρίου 1999 η προθεσμία υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Δηλώσεων Intrastat των υποκειμένων στο φόρο των οποίων ο ΑΦΜ τελειώνει στο ψηφίο 1 και έληγε στις 22 Νοεμβρίου 1999. Ακολουθούν, ανά εργάσιμη ημέρα, οι λήξεις των προθεσμιών υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων των υποκειμένων που ο ΑΦΜ τους λήγει στα επόμενα από τα 1 ψηφία.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο