Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 17430/28.4.2015 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

(Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ. 17430
 
(ΦΕΚ Β' 823/12.5.2015)
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 8β εδ. β΄ και 6 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄/15−6−1995), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α΄/19−3−2003), 3481/2006 (ΦΕΚ 162/ Α΄/2−8−2016) και 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α΄/9−7−2013)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13α παρ. 4 του Ν.2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 11 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α/9−7−2013).  

3. Την Υ112/4−3−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 311).  

4. Την υπ’ αριθμ. 69830/19−12−2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 3433).  

5. Την υπ’ αριθμ. 58806/24−12−2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (Β΄ 3646).  

6. Την υπ’ αριθμ 638/6/7.4.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε.  

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε: 

Καθορίζεται η 31η Αυγούστου 2015 ως νέα ημερομηνία, μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων κατά τα άρθρα 2 παρ. 8 εδ. στ του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 4164/2013, καθώς και ως ημερομηνία μετά την παρέλευση της οποίας, δεν επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 8 εδ. στ και 6 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 4164/2013, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές των Δήμων Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών . Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο