Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2015 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ38/10/6.5.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της αναστολής καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας για χρόνια πάθηση

(Διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της αναστολής καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας για χρόνια πάθηση)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Αριθ. Πρωτ.Σ38/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της αναστολής καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας για χρόνια πάθηση.»


Σχετ: Η εγκύκλιο 39/13

Με αφορμή ερωτήματα υποκαταστημάτων σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας για χρόνια πάθηση, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την εγκύκλιο 39/13, κοινοποιήθηκε η με αριθ. Φ11321/1119/79/27.3.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος στη διάρκεια νοσηλείας των τετραπληγικών – παραπληγικών, ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την οποία η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος της παρ. 1 του άρθ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει, αναστέλλεται στις περιπτώσεις νοσηλείας του δικαιούχου σε οποιασδήποτε μορφής νοσηλευτικό ίδρυμα για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του.

2. Με το παρόν διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει νοσηλεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του ίδιου μήνα, για οποιαδήποτε χρόνια πάθηση - έστω και αν δεν υπάρχει συνάφεια με την κινητική αναπηρία(που δικαιολογεί την καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος) - με επιβάρυνση του ασφαλιστικού φορέα για τις δαπάνες νοσηλείας, η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος θα αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας και μόνο.

Η διαπίστωση ότι η νοσηλεία έγινε για χρόνια πάθηση θα γίνεται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του νοσηλευτικού ιδρύματος.

3. Οι περιπτώσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα κριθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγγράφου, ενώ οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ανεστάλη η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος για όλο το μήνα ενώ ο επιδοματούχος νοσηλεύτηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του ίδιου μήνα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται θα επανεξεταστούν μετά την υποβολή αίτησης – όχλησης από τους ενδιαφερόμενους, οπότε θα πρέπει να χορηγηθεί το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα του μήνα όπου δεν υπήρχε νοσηλεία.

Επίσης, οι αιτήσεις αυτές θα κριθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Ε. Σ84/11/15.10.2008.

4. Το παρόν αποτελεί απάντηση στο με αρ. πρωτ. 9314/25.6.2014 έγγραφο του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέρκυρας.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρίκλεια Γδοντάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο