Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1058536 ΕΞ 2015/30.4.2015 Φορολόγησης αλλοδαπού φυσικού προσώπου, υπηκόου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποσπασμένου στην Ελλάδα

(Απάντηση Εγγράφου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Αρ. Πρ.:ΔΕΑΦ Α 1058536 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Φ. Χαριτίδου
Τηλέφωνο : 210.3375315-6
FAX : 210.3375001

ΘΕΜΑ: Απάντηση Εγγράφου

Σε απάντηση του εγγράφου σας αναφορικά με το θέμα της φορολόγησης αλλοδαπού φυσικού προσώπου, υπηκόου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποσπασμένου στην Ελλάδα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4172/2013, οι υπόχρεοι της παρ. 59 του ν.4172/2013 που καταβάλλουν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ίδιου νόμου, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου στους αμειβόμενους με μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ παροχών που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές.

2. Επίσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ , διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου (ΠΟΛ.1010/25.1.2013).

3. Ως τόπος που προκύπτει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θεωρείται η χώρα στην οποία ο μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης (έδρα) του εργοδότη, τον τόπο καταβολής των αμοιβών ή την κατοικία του εργαζόμενου. (ΣτΕ 1297/78).

4. Στην προκειμένη περίπτωση, o αλλοδαπός μισθωτός, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα σύμφωνα με το συμβόλαιο απόσπασης και θα αμείβεται από την Ελληνική θυγατρική εταιρία στην οποία θα επαναχρεώνεται ο μισθός του από την αλλοδαπή εταιρία. Συνεπώς, οι αμοιβές του αλλοδαπού μισθωτού υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης στην Ελλάδα και την ευθύνη για την απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και του φόρου της εισφοράς αλληλεγγύης την έχει η Ελληνική Θυγατρική.

5. Σημειώνουμε ότι βάσει της ΠΟΛ.1072/31.3.2015 δεν διενεργείται παρακράτηση επί των παροχών σε είδος, αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται με την εκκαθάριση της δήλωσης δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές φορολογούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του ν.4172/2013) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων.

6. Τέλος, σύμφωνα με την περ. α' του αρ.5 του ν.4172/2013, εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ημεδαπή, συνεπώς ο αλλοδαπός υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Π.ΜΠΑΛΑΣΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο