Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2015 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 8/4.5.2015 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

(Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 04/05/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/44/717165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
OAEE
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
Πληροφορίες :Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο :210-5285598
fax :210-5285599
e-mail :[email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8

Θέμα :« Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015


Σχετικά : Η διάταξη του άρθρ. 19 του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ ΤΑ΄/αρ. φύλλου 44/29.04.2015)

Με την πιο πάνω σχετική διάταξη παρατείνεται η προθεσμία της παρ.1 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, από τη λήξη της έως και τις 02.06.2015.

Με τη νέα διάταξη εντάσσονται πλέον στη ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες, κατά την 01/04/2015, οφειλές (και 1ο δίμηνο 2015).

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, τροποποιούνται, προς το ευνοϊκότερο, οι όροι απώλειας της ρύθμισης, επιτρέποντας την καθυστέρηση έως ένα μήνα, τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης, έναντι της μίας που ίσχυε με την αρχική διάταξη. Οι πέραν της μίας καθυστερούμενες δόσεις (δεύτερη και τρίτη) προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

Οι νέοι όροι απώλειας ισχύουν και για τους ήδη ενταχθέντες στη ρύθμιση.

Τέλος, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από σχετική αίτηση και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ.

Ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση ισχύει η διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 όπως έχει εξειδικευτεί με την αριθμ. 5/2015 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και τη Δ/νση Πληροφορικής, έχουν ήδη προχωρήσει οι απαραίτητες προσαρμογές των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα και τον Ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Ε.

Της παρούσης να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο