Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-1999 ]

ΠΟΛ.1212/16.11.1999 Αναλυτικά παραδείγματα για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων

(Αναλυτικά παραδείγματα για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1107001/1480

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
κ. Παναγιώτη Πιλάτη

ΠΟΛ.: 1212

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζουμε τη συνολική Αντικειμενική Αξία Γης, ως άθροισμα τριών (3) συστατικών.

Α. Της Βασικής Αξίας Γης (Β.Α.) που υπολογίζεται για κάθε εδαφική έκταση και είναι το γινόμενο της Αρχικής Βασικής Αξίας Γης (Α.Β.Α.) επί την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης και επί διάφορους άλλους συντελεστές ανάλογα με τη χρήση της (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λπ.), το είδος της καλλιέργειας (μονοετής, πολυετής) κ.λπ. Η Αρχική Βασική Αξία Γης (Α.Β.Α.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό, Δημοτικό ή Κοινοτικό δρόμο και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα.

Β. Της Οικοπεδικής Αξίας που υπολογίζεται μόνο για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν κτίσμα με επιφάνεια μεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) τετραγωνικά και βρίσκονται:
α) Μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και
β) Εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα.

Γ. Της Αξίας Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.) που υπολογίζεται μόνο για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται:
α) Μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης.
β) Εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα.
Εκτός από το άθροισμα των τριών (3) συστατικών, υπάρχουν κι άλλοι συντελεστές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της γης που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για την οποία δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, όπως:
α) Συνιδιοκτησίας
β) Προσώπου σε οδό
γ) Απόστασης από θάλασσα
δ) Απαλλοτρίωσης

Παραδείγματα

1. Εδαφική έκταση επιφανείας 10.000 στρεμμάτων, μη αρδευόμενη, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό, Δημοτικό ή Κοινοτικό δρόμο και είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε Α.Β.Α. = 300 δρχ./μ2. Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία της εδαφικής έκτασης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.
Βασική Αξία (Β.Α.)
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 10.000 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 202, γράφουμε την Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) 300 δρχ./μ2 και στον Κωδικό 204 γράφουμε την μονάδα 1,00, επειδή η εδαφική έκταση είναι μονοετής καλλιέργεια.
Η Β.Α. είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
10.000 (201) Χ 300 (202) Χ 1,00 (204) = 3.000.000 δρχ. (Κωδικός 210).
Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της σελίδας δύο στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας και μετά το μεταφέρουμε στη στήλη Β', 3.000.000 δρχ. (Κωδικός 101).
Η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης είναι 3.000.000 δρχ. (Κωδικός 110).

2. Εδαφική έκταση επιφανείας 4.500 στρεμμάτων είναι αρδευόμενη, έχει ελιές (πολυετής καλλιέργεια), έχει πρόσωπο σε Δημοτικό δρόμο και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα από τη θάλασσα.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε Α.Β.Α. = 250 δρχ./μ2.
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία της εδαφικής έκτασης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.
Βασική Αξία (Β.Α.)
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 4.500 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 202, γράφουμε την Αρχική Βασική Αξία Γης (Α.Β.Α.) 250 δρχ./μ2. Στον Κωδικό 204 γράφουμε τον συντελεστή χρήσης 1,40, επειδή η εδαφική έκταση έχει ελιές. Στον Κωδικό 205 γράφουμε τον συντελεστή 1,80, επειδή η εδαφική έκταση είναι αρδευόμενη.
Προσοχή: Ο συντελεστής πολυετούς καλλιέργειας εφαρμόζεται μόνο όταν έχουμε πυκνότητα τουλάχιστον οκτώ (8) δένδρα ανά στρέμμα.
Η Β.Α. είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'. 4.500 (201) X 250 (202) Χ 1,40 (204) X 1,80 (205) = 2.835.000 δρχ. (Κωδικός 210).
Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της δεύτερης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας και μετά το μεταφέρουμε στη στήλη Β', 2.835.000 δρχ. (Κωδικός 101) και επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Δημοτικό δρόμο, γράφουμε στον Κωδικό 103 τον συντελεστή 1,10. Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης. 2.835.000 (101) Χ 1,10 (103) = 3.118.500 δρχ. (Κωδικός 110).
 
3. Εδαφική έκταση επιφανείας 3.800 μ2, με πολυετή καλλιέργεια (δενδροκαλλιέργεια), αρδευόμενη, άρτια και οικοδομήσιμη, έχει πρόσοψη σε κοινοτικό δρόμο και απέχει από τη θάλασσα 500 μέτρα.
Στην εδαφική έκταση υπάρχει μία (1) ισόγειος γεωργική αποθήκη 90 μ2.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε:
Ε.Β.Α. = 1.500 δρχ./μ2, Τ.Ο'Αρχ. = 20.000 δρχ./μ2
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.

Α. Βασική Αξία
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 3.800 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη στον Κωδικό 203 γράφουμε την Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.) 1.500 δρχ./μ2.
Προσοχή: Για ορισμένους Δήμους ή Δημοτικά Διαμερίσματα ή Κοινότητες ή Κοινοτικά Διαμερίσματα ή οικισμούς, εκτός από την Αρχική Βασική Αξία Γης (Α.Β.Α.), ορίζεται και Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.).
Συμπληρώνεται Α.Β.Α. ή Ε.Β.Α. κατά περίπτωση, δηλαδή, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες έχει ορισθεί Ε.Β.Α., δεν συμπληρώνεται η Α.Β.Α.
Στον Κωδικό 205 γράφουμε τον συντελεστή 1,80, επειδή η εδαφική έκταση είναι αρδευόμενη.
Ο συντελεστής πολυετούς καλλιέργειας δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για εδαφική έκταση για την οποία υπολογίζουμε Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.) ή Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.) (βλέπε στο ίδιο παράδειγμα).
Η Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'. 3.800 (201) Χ 1.500 (203) Χ 1,80 (205) = 10.260.000 δρχ. (Κωδικός 210). Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της σελίδας δύο στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας.

Β. Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.)
Υπολογίζεται μόνο για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν κτίσμα με επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 τ.μ. και βρίσκονται:
α) Μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και
β) Εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα (βλέπε παράδειγμα).
Επειδή η εδαφική έκταση απέχει από τη θάλασσα 500 μέτρα και έχει κτίσμα, υπολογίζουμε την Οικοπεδική Αξία.
Στη σελίδα τρία, στήλη Β', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών Τ.Ο'Αρχ. 20.000 δρχ. (Κωδικός 301).
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 302, γράφουμε το μέγεθος της οικοδομής 90 μ2.
Στον Κωδικό 303 γράφουμε τον συντελεστή χρήσης κτίσματος 0,40, επειδή έχουμε κτίριο αποθήκης.
Η Οικοπεδική Αξία είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
Α.Οικ. = 20.000 (301) Χ 90 (302) Χ 0,40 (303) = 720.000 δρχ. (Κωδικός 310).
Μεταφέρουμε την Α.Οικ. από τον Κωδικό 310 της τρίτης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο της πρώτης σελίδας.

Γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.)
Υπολογίζεται μόνο για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται:
α) Μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και
β) Εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα, εκτός εάν, στις πιο πάνω περιπτώσεις, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη από τις πολεοδομικές διατάξεις δόμηση, εν όλω ή εν μέρει, λόγω απαγόρευσης οποιασδήποτε δόμησης σε ολόκληρη την εδαφική έκταση ή σε τμήμα της, οπότε η Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης υπολογίζεται για επιφάνεια εδαφικής έκτασης ανάλογης με το ποσοστό της δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί. Π.χ. αν μπορεί να πραγματοποιηθεί το 80% της προβλεπόμενης από τις πολεοδομικές διατάξεις δόμησης, τότε, κατά τον υπολογισμό της Αξίας Δυνατότητας περαιτέρω εκμετάλλευσης, ως επιφάνεια της εδαφικής έκτασης θα ληφθεί υπόψη το 80% αυτής. Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμιά δόμηση, δεν θα υπολογισθεί (Α.Δ.).
Η αδυναμία δόμησης, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και το σχετικό ποσοστό της δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί, αποδεικνύεται με βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (βλέπε παράδειγμα που απέχει η εδαφική έκταση από τη θάλασσα 500 μέτρα).
Στη σελίδα 4, στήλη Γ', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 20.000 δρχ. (Κωδικός 401).
Στη στήλη Β' γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 3.800 μ2.
Στην ίδια στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή θέσης 0,10, επειδή η εδαφική έκταση απέχει από τη θάλασσα 500 μέτρα.
Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε από το έντυπό μας τον τύπο, για να βρούμε τον συντελεστή μεγέθους.
Μέχρι τέσσερα (4) στρέμματα έχουμε συντελεστή μεγέθους 1,00.
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή μεγέθους 1,00.
Υπολογίζουμε το γινόμενο της στήλης Β (I)
3.800 Χ 0,10 Χ 1,00 = 380 μ2.
Στη στήλη Β' (II) γράφουμε την επιφάνεια του κτίσματος 90 μ2.
Επειδή η επιφάνεια των κυρίων χώρων (II) είναι μικρότερη από το γινόμενο της στήλης Β' (I), μεταφέρουμε στη στήλη Γ', στον Κωδικό 405, τη διαφορά 380 - 90 = 290 μ2.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Γ' είναι η Α.Δ. 20.000 (401) Χ 290 (405) = 5.800.000 δρχ. (Κωδικός 410).
Μεταφέρουμε την Α.Δ. από τον Κωδικό 410 της τέταρτης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Α.Δ. της πρώτης σελίδας.
Προσθέτουμε 10.260.000 (Β.Α.) + 720.000 (Α.Οικ.) + 5.800.000 (Α.Δ.) = 16.780.000 δρχ.
Το άθροισμα αυτό, 16.780.000 δρχ., το μεταφέρουμε στη στήλη Β' (Κωδικός 101).
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή 1,10 στον Κωδικό 103, επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Κοινοτικό δρόμο.
Στην ίδια στήλη Β', στον Κωδικό 105, γράφουμε τον συντελεστή 1,30, επειδή η εδαφική έκταση απέχει από τη θάλασσα 500 μέτρα.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης. 16.780.000 (101) Χ 1,10 (103) Χ 1,30 (105) = 23.995.400 δρχ.
4. Εδαφική έκταση επιφανείας 5.500 μ2, αρδευόμενη, έχει πρόσωπο σε Εθνικό δρόμο.
Στην εδαφική έκταση υπάρχει ισόγεια επαγγελματική στέγη (Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων) επιφανείας 300 μ2, η οποία λειτουργεί πέραν του έτους.
Η εδαφική έκταση ανήκει σε δύο (2) ιδιοκτήτες, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% ο καθένας.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου έχουμε:
Α.Β.Α. = 450 δρχ./μ2, Τ.Ο'Αρχ. = 26.000 δρχ./μ2.
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.

Α. Βασική Αξία
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 5.500 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 202, γράφουμε την Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) 450 δρχ./μ2.
Στον Κωδικό 204 γράφουμε τον συντελεστή 1,00, επειδή η εδαφική έκταση έχει μονοετή καλλιέργεια.
Στον Κωδικό 205 γράφουμε τον συντελεστή 1,80, επειδή η εδαφική έκταση είναι αρδευόμενη.
Στον Κωδικό 209 γράφουμε τον συντελεστή 1,30, επειδή η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων χρησιμοποιεί το χώρο πέραν του έτους.
Η Β.Α. είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
Β.Α. = 5.500 (201) Χ 450 (202) Χ 1,00 (204) Χ 1,80 (205) Χ 1,30 (209) = 5.791.500 δρχ. (Κωδικός 210).
Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της δεύτερης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Α.Β. της πρώτης σελίδας.

Β. Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.)
Στη σελίδα τρία, στήλη Β', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 26.000 δρχ. (Κωδικός 301).
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 302, γράφουμε το μέγεθος οικοδομής 450 μέτρα.
Στον Κωδικό 303 γράφουμε τον συντελεστή χρήσης κτίσματος 1,20, επειδή έχουμε κτίριο επαγγελματικής στέγης.
Η Οικοπεδική Αξία είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
Α.Οικ. = 26.000 (301) Χ 450 (302) Χ 1,20 (303) = 14.040.000 δρχ.
Μεταφέρουμε την Οικ. Αξία από τον Κωδικό 310 της σελίδας τρία στο αντίστοιχο τετράγωνο της πρώτης σελίδας.

Γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.)
Στη σελίδα τέσσερα, στήλη Γ', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 26.000 δρχ. (Κωδικός 401).
Στη στήλη Β' γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 5.500 μ2.
Στην ίδια στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή θέσης 0,05, επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Εθνικό δρόμο.
Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τον τύπο για να βρούμε το συντελεστή μεγέθους.
Από 4 μέχρι και 30 στρέμματα

5,5-4
1 - (0,30 Χ


26

Η τιμή του συντελεστή μεγέθους στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.
Υπολογίζουμε το γινόμενο της στήλης Β' (I) 5.500 Χ 0,05 Χ 0,98 = 269,5 μ2.
Στη στήλη Β' (II) γράφουμε την επιφάνεια του κτίσματος 300 μ2.
Επειδή η επιφάνεια (II) 300 μ2 είναι μεγαλύτερη από το γινόμενο της στήλης Β' (I) 269,5 μ2, δεν υπάρχει Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης (Α.Δ.).
Αρα η σελίδα αυτή δεν συμπληρώνεται.
Προσθέτουμε 5.791.500 (Β.Α.) + 14.040.000 (Α.Οικ.) = 19.831.500 δρχ. Το άθροισμα αυτό, 19.831.500 δρχ., το μεταφέρουμε στη στήλη Β' στον Κωδικό 101.
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή 0,90 στον Κωδικό 102, επειδή υπάρχει συνιδιοκτησία.
Στον Κωδικό 103 γράφουμε τον συντελεστή 1,30, επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Εθνικό δρόμο.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
19.831.500 (101) Χ 0,90 (102) Χ 1,30 (103) = 23.202.855 δρχ.

5. Εδαφική έκταση δύο (2) στρεμμάτων με αμπέλι, βρίσκεται μέσα σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), έχει πρόσωπο σε κοινοτικό δρόμο, είναι αρδευόμενη και ανήκει σε δύο (2) πρόσωπα.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε:
Α.Β.Α. = 500 δρχ./μ2, Τ.Ο'Αρχ. = 10.000 δρχ./μ2.
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία γης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.

Α. Βασική Αξία
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 2.000 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 202, γράφουμε την Αρχική Βασική Αξία Γης (Α.Β.Α.) 500 δρχ./μ2. Στον Κωδικό 205 γράφουμε τον συντελεστή 1,80, επειδή η εδαφική έκταση είναι αρδευόμενη.
Η Β.Α. είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
2.000 (201) Χ 500 (202) Χ 1,80 (205) = 1.800.000 δρχ. (Κωδικός 210).
Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της δεύτερης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας.

Γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.)
Στη σελίδα τέσσερα, στήλη Γ', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 10.000 δρχ. (Κωδικός 401).
Στη στήλη Β' γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 2.000 μ2.
Στην ίδια στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή θέσης 0,25, επειδή η εδαφική έκταση είναι εντός Γ.Π.Σ.
Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τον τύπο για να βρούμε τον συντελεστή μεγέθους.
Μέχρι τέσσερα (4) στρέμματα έχουμε συντελεστή μεγέθους 1,00.
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή μεγέθους 1,00, επειδή η εδαφική έκταση είναι δύο (2) στρέμματα. Τον συντελεστή μεγέθους 1,00 τον πολλαπλασιάζουμε επί την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης και τον συντελεστή θέσης, 2.000 Χ 0,25 Χ 1 = 500 μ2.
Επειδή η εδαφική έκταση είναι αδόμητη, μεταφέρουμε το γινόμενο της στήλης Β' (I) στη στήλη Γ' 500 μ2 (Κωδικός 405).
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Γ' είναι η Α.Δ. = 10.000 (401) Χ 500 (405) = 5.000.000 δρχ. (Κωδικός 410).
Μεταφέρουμε την Α.Δ. από τον Κωδικό 410 της σελίδας τέσσερα στο αντίστοιχο τετράγωνο Α.Δ. της πρώτης σελίδας.
Προσθέτουμε 1.800.000 (Β.Α.) + 5.000.000 (Α.Δ.) = 6.800.000 δρχ.
Το άθροισμα αυτό (6.800.000 δρχ.) το μεταφέρουμε στη στήλη Β', Κωδικό 101.
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή 0,90, Κωδικός 102, επειδή έχουμε συνιδιοκτησία.
Στην ίδια στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή 1,10, Κωδικός 103, επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Κοινοτικό δρόμο.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης. 6.800.000 (101) Χ 0,90 (102) Χ 1,10 (103) = 6.732.000 δρχ. (Κωδικός 110).

6. Εδαφική έκταση επιφανείας 8.000 μ2, μη αρδευόμενη, με αμπέλι, δεν βρίσκεται σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), ούτε βλέπει σε δρόμο Εθνικό ή Επαρχιακό, είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα από τη θάλασσα και ανήκει σε δύο (2) συνιδιοκτήτες.
Στην εδαφική έκταση υπάρχει κατοικία επιφανείας 100 μ2.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε:
Α.Β.Α. = 600 δρχ./μ2.
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.

Α. Βασική Αξία
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 8.000 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 202, γράφουμε την Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) 600 δρχ./μ2. Στον Κωδικό 204 γράφουμε τον συντελεστή χρήσης 1,60, επειδή η εδαφική έκταση έχει αμπέλι.
Η Β.Α. είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
8.000 (201) Χ 600 (202) Χ 1,60 (204) = 7.680.000 (Κωδικός 210).
Μεταφέρουμε την Β.Α. 7.680.000 δρχ. από τον Κωδικό 210 της σελίδας δύο στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας και μετά την μεταφέρουμε στη στήλη Β' (Κωδικός 101). Στον Κωδικό 102 γράφουμε τον συντελεστή 0,90, επειδή υπάρχει συνιδιοκτησία.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
7.680.000 (101) Χ 0,90 (102) = 6.912.000 δρχ.
Προσοχή: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπολογίζουμε Οικοπεδική Αξία, ούτε και Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης, επειδή η εδαφική έκταση δεν βρίσκεται:
Μέσα σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή οικισμό, ούτε εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή οικισμού, αλλά ούτε έχει πρόσωπο σε Εθνικό ή Επαρχιακό δρόμο και απέχει περισσότερο από 800 μέτρα από τη θάλασσα.

7. Εδαφική έκταση επιφανείας 6.500 μ2, αρδευόμενη, έχει πρόσωπο σε Εθνικό δρόμο.
Στην εδαφική έκταση υπάρχει γεωργική αποθήκη επιφανείας 200 μ2.
Το κτίριο της αποθήκης έχει παλαιότητα μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών, δεν έχει σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης και έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, που υπερβαίνουν το 50% της αξίας του.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε:
Α.Β.Α. = 200 δρχ./μ2, Τ.Ο'Αρχ. = 15.000 δρχ./μ2.
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.

Α. Βασική Αξία
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την εδαφική έκταση σε τετραγωνικά μέτρα 6.500 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 202, γράφουμε την Αρχική Βασική Αξία Γης (Α.Β.Α.) 200 δρχ./μ2.
Η Β.Α. είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
6.500 (201) Χ 200 (202) = 1.300.000 (Κωδικός 210).
Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της δεύτερης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας.

Β. Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.)
Στη σελίδα τρία, στήλη Β', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 15.000 δρχ./μ2 (Κωδικός 301).
Στη ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 302, γράφουμε το μέγεθος οικοδομής 200 μέτρα.
Στον Κωδικό 303 γράφουμε τον συντελεστή χρήσης κτίσματος 0,40, επειδή έχουμε κτίριο αποθήκης.
Στον Κωδικό 304 γράφουμε τον συντελεστή 0,50, επειδή το κύριο κτίσμα έχει παλαιότητα μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών.
Στον Κωδικό 306 γράφουμε τον συντελεστή 0,95, επειδή το κύριο κτίσμα δεν έχει σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης.
Στον Κωδικό 307 γράφουμε τον συντελεστή 0,80, επειδή το κτίσμα έχει υποστεί ζημιές από σεισμό.
Η Οικοπεδική Αξία είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
Α.Οικ. 15.000 (301) Χ 200 (302) Χ 0,40 (303) Χ 0,50 (304) Χ 0,95 (306) Χ 0,80
(307) = 456.000 δρχ. (Κωδικός 310).
Μεταφέρουμε την Α.ΟΙΚ. από τον Κωδικό 310 της σελίδας τρία στο αντίστοιχο τετράγωνο της πρώτης σελίδας.

Γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.)
Στη σελίδα τέσσερα, στήλη Γ', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 15.000 δρχ. (Κωδικός 401).
Στη στήλη Β' γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 6.500 μ2 (Κωδικός 402).
Στην ίδια στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή θέσης 0,05, επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Εθνικό δρόμο.
Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τον τύπο για να βρούμε τον συντελεστή μεγέθους.
Από 4 έως 30 στρέμματα

Επιφάνεια Εδαφικής Εκτασης

6,5-4
1 - (0,30 Χ


26

Η τιμή του συντελεστή μεγέθους στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.
Υπολογίζουμε το γινόμενο της στήλης Β' (I).
6.500 Χ 0,50 Χ 0,97 = 315,25 μ2.
Από το παραπάνω αποτέλεσμα των 315,25 μ2, στήλη Β' (I), αφαιρούμε την επιφάνεια του υπάρχοντος κτίσματος 200 μ2, που είναι γραμμένο στη στήλη Β' (II), 315,25 (I) - 200 (II) = 125,25 μ2.
Το αποτέλεσμα το μεταφέρουμε στη στήλη Γ', Κωδικός 405 και στη συνέχεια το πολλαπλασιάζουμε με το Τ.Ο'Αρχ. 15.000 δρχ.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Γ' είναι η Α.Δ.
15.000 (401) Χ 125,25 (405) = 1.878.750 δρχ. (Κωδικός 410).
Μεταφέρουμε την Α.Δ. από τον Κωδικό 410 της τέταρτης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Α.Δ. της πρώτης σελίδας.
Προσθέτουμε 1.300.000 (Β.Α.) + 45.600 (Α.Οικ.) + 1.878.750 (Α.Δ.) = 3.634.750 δρχ.
Το άθροισμα το μεταφέρουμε στη στήλη Β' (Κωδικός 101).
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή 1,30, Κωδικός 103, επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Εθνικό δρόμο.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
3.634.750 (101) Χ 1,30 (103) = 4.725.175 δρχ. (Κωδικός 110).

8. Εδαφική έκταση επιφανείας 9.000 μ2, αρδευόμενη, έχει πρόσωπο σε Επαρχιακό δρόμο και απέχει από τη θάλασσα 700 μέτρα.
Στην εδαφική έκταση υπάρχει κτίριο βιομηχανίας ενδυμάτων, επιφανείας 500 μ2. Το κύριο κτίσμα έχει στέγη από λαμαρίνες.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε:
Α.Β.Α. = 800 δρχ./μ2, Τ.Ο'Αρχ. 18.000 δρχ./μ2.
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.

Α. Βασική Αξία
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 9.000 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 202, γράφουμε την Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) 800 δρχ.
Στον Κωδικό 205 γράφουμε τον συντελεστή 1,80, επειδή η εδαφική έκταση είναι αρδευόμενη.
Η Β.Α. είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
9.000 (201) Χ 800 (202) Χ 1,80 (205) = 12.960.000 δρχ. (Κωδικός 210).
Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της δεύτερης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας.

Β. Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.)
Στη σελίδα τρία, στήλη Β', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 18.000 δρχ. (Κωδικός 301).
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 302, γράφουμε το μέγεθος οικοδομής 500 μέτρα.
Στον Κωδικό 303 γράφουμε τον συντελεστή χρήσης κτίσματος 0,60, επειδή έχουμε κτίριο βιομηχανίας.
Στον Κωδικό 304 γράφουμε τον συντελεστή ειδικών συνθηκών 0,50, επειδή το κτίσμα έχει στέγη από λαμαρίνες.
Η Οικοπεδική Αξία είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
Α.Οικ. = 18.000 (301) Χ 500 (302) Χ 0,60 (303) Χ 0,50 (304) = 2.700.000 δρχ.
Μεταφέρουμε την Οικ. Αξία από τον Κωδικό 310 της τρίτης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο της πρώτης σελίδας.

Γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.)
Στη σελίδα τέσσερα, στήλη Γ', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Τ.Ο'Αρχ. 18.000 δρχ. (Κωδικός 401).
Στη στήλη Β' γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 9.000 μ2.
Στην ίδια στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή θέσης 0,10, επειδή η εδαφική έκταση απέχει από τη θάλασσα 700 μέτρα.
Προσοχή: Εάν η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Εθνικό ή Επαρχιακό δρόμο και απέχει μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο συντελεστής 0,10.
Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τον τύπο για να βρούμε το συντελεστή μεγέθους.
Από 4 μέχρι και 30 στρέμματα

Επιφάνεια Εδαφικής Εκτασης

9-4
1 - (0,30 Χ


26

Η τιμή του συντελεστή μεγέθους στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.
Υπολογίζουμε το γινόμενο της στήλης Β' (I).
9.000 Χ 0,10 Χ 0,94 = 846 μ2, στήλη Β' (I) και αφαιρούμε το υπάρχον κτίσμα 500 μ2 στη στήλη Β' (II), 846 - 500 = 346 μ2.
Το αποτέλεσμα το μεταφέρουμε στη στήλη Γ' (Κωδικός 405) και στη συνέχεια το πολλαπλασιάζουμε με το Τ.Ο'Αρχ. 18.000 δρχ.
18.000 (401) Χ 346 (405) = 6.228.000 δρχ. (Κωδικός 410).
Μεταφέρουμε την Α.Δ. από τον Κωδικό 410 της τέταρτης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο Α.Δ. της πρώτης σελίδας.
Προσθέτουμε 12.960.000 (Β.Α.) + 2.700.000 (Α.Οικ.) + 6.228.000 (Α.Δ.) = 21.888.000 δρχ.
Το άθροισμα το μεταφέρουμε στη στήλη Β' (Κωδικός 101).
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή 1,30, επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Επαρχιακό δρόμο.
Στην ίδια στήλη Β', Κωδικός 105, γράφουμε τον συντελεστή 1,20, επειδή η εδαφική έκταση απέχει από τη θάλασσα 700 μέτρα.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης. 21.888.000 (101) Χ 1,30 (103) Χ 1,20 (105) = 34.145.280 δρχ.

9. Εδαφική έκταση επιφανείας 1.500 μ2, μη άρτια και μη οικοδομήσιμη, έχει πρόσοψη σε Κοινοτικό δρόμο και απέχει από τη θάλασσα 600 μέτρα. Στην εδαφική έκταση υπάρχει ισόγειος κατοικία 60 μ2.
Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών έχουμε:
Ε.Β.Α. = 4.000 δρχ./μ2, Τ.Ο'Αρχ. 15.000 δρχ./μ2.
Ζητείται η συνολική Αντικειμενική Αξία Γης.
Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία της εδαφικής έκτασης, συμπληρώνουμε το Εντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.

Α. Βασική Αξία
Στη σελίδα δύο του εντύπου, στήλη Β', Κωδικός 201, γράφουμε την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα 1.500 μ2.
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 203, γράφουμε την Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.) 4.000 δρχ./μ2.
Η Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
1.500 (201) Χ 4.000 (203) = 6.000.000 δρχ.
Μεταφέρουμε την Β.Α. από τον Κωδικό 210 της σελίδας δύο στο αντίστοιχο τετράγωνο Β.Α. της πρώτης σελίδας.

Β. Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.)
Στη σελίδα τρία, στήλη Β', γράφουμε από τον Πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών Τ.Ο'Αρχ. 15.000 δρχ, (Κωδικός 301).
Στην ίδια σελίδα και στήλη, στον Κωδικό 302, γράφουμε το μέγεθος της οικοδομής 60 μ2.
Στον Κωδικό 303 γράφουμε τον συντελεστή χρήσης κτίσματος 1,00, επειδή έχουμε κτίριο κατοικίας.
Η Οικοπεδική Αξία είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β'.
Α.Οικ. = 15.000 (301) Χ 60 (302) Χ 1,00 (303) = 900.000 δρχ. (Κωδικός 310).
Μεταφέρουμε την Α.Οικ. από τον Κωδικό 310 της τρίτης σελίδας στο αντίστοιχο τετράγωνο της πρώτης σελίδας.
Προσθέτουμε 6.000.000 (Β.Α.) = 900.000 (Α.Οικ.) = 6.900.000 δρχ.
Στη στήλη Β' γράφουμε τον συντελεστή 1,10 (Κωδικός 103), επειδή η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Κοινοτικό δρόμο και τον συντελεστή 1,20 (Κωδικός 105), επειδή απέχει 600 μέτρα από τη θάλασσα.
Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β' είναι η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης = 9.108.000 δρχ. (Κωδικός 110).
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπολογίζουμε Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης, επειδή η εδαφική έκταση δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο