Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-1999 ]

ΠΟΛ.1209/11.11.1999 Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε ΕΦΚ μεταφορικών μέσων προερχόμενων από άλλα κράτη - μέλη (Κ-Μ), που αποκτώνται από ιδιώτες ή από άλλα πρόσωπα υποκείμενα στο ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους

(Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε ΕΦΚ μεταφορικών μέσων προερχόμενων από άλλα κράτη - μέλη (Κ-Μ), που αποκτώνται από ιδιώτες ή από άλλα πρόσωπα υποκείμενα στο ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1106541/10520/ΔΕ-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
Τηλ.: 32.53.767

ΠΟΛ.: 1209

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς Φ.Π.Α., μεταχειρισμένων και υπαγομένων σε Ε.Φ.Κ. μεταφορικών μέσων προερχόμενων από άλλα κράτη-μέλη (Κ-Μ), που αποκτώνται από ιδιώτες ή από άλλα πρόσωπα υποκείμενα στο Φ.Π.Α., χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους.

Σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αριθ. Σ.601/24/26.11.1997 διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την υπ' αριθ. Σ.601/24/26.11.1997 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίστηκε όπως τα στοιχεία που θα συγκεντρώνει το Τελωνείο από την είσοδο στο εσωτερικό της χώρας μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε ΕΦΚ μεταφορικών μέσων προερχόμενων από άλλα κράτη - μέλη, που αποκτώνται από ιδιώτες ή από άλλα πρόσωπα υποκείμενα στο ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, θα διαβιβάζονται στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι τις 10 του επόμενου στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προβαίνει στις
ενδεδειγμένες ενέργειες.

2. Προς το σκοπό συντομότερης αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων από τις αρμόδιες ΔΟΥ, από λήψεως της παρούσας τα στοιχεία (Δήλωση άφιξης οχήματος, συνοδευτικά μεταφοράς κ.λπ.) που αναφέρονται στην παρ. 6 της υπ' αριθ. Σ.601/24/26.11.1997 διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, θα διαβιβάζονται απ' ευθείας από τα Τελωνεία εισαγωγής στις αρμόδιες ΔΟΥ στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι τις 10 του επόμενου, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού αυτών εγγράφου στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Οι ΔΟΥ, παραλαμβάνοντας τα ανωτέρω στοιχεία, θα προβαίνουν ενδεικτικά στις ακόλουθες αναφερόμενες ελεγκτικές ενέργειες: Αν δηλώθηκε από τον παραλήπτη ιδιώτη το αυτοκίνητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τόσο για την αγορά αυτού, όσο και για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, καθώς επίσης και αν τηρήθηκαν όσα αναφέρονται στην παραπάνω διαταγή για την καταβολή του ΦΠΑ.
Αν ο εισαγωγέας ή οι εισαγωγείς του αυτοκινήτου δηλώνουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις για τη δραστηριότητά τους αυτή (εισαγωγή αυτοκινήτων). Αν τόσο τα εισαχθέντα και αμέσως διατεθέντα αυτοκίνητα, όσο και τα παραμένοντα - απούλητα εμφανίζονται στα βιβλία του εισαγωγέα.
Αν μεσολαβούν και άλλα πρόσωπα (μεταφορική επιχείρηση, τρίτος-η μεσολαβητής κ.λπ.) στη διακίνηση και πώληση του αυτοκινήτου εντός και εκτός Ελλάδος και, σε καταφατική περίπτωση, αν εμφανίζουν το σχετικό εισόδημα (προμήθειες κ.λπ.) στα βιβλία τους και, κατ' επέκταση, στις δηλώσεις τους.
Τέλος, αν από τους ελέγχους που θα διενεργηθούν προκύψουν θέματα αρμοδιότητας και άλλων ΔΟΥ, να στέλνουν σχετικό Δελτίο Πληροφοριών προς αυτές με κοινοποίηση σε μας.

4. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθ. Σ.601/24/26.11.1997 διαταγή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο