Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 140/1.4.2015 Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ σχετικά με αποχώρηση εταίρου και προσδιορισμού της αξίας της μερίδας συμμετοχής του

(Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ σχετικά με αποχώρηση εταίρου και προσδιορισμού της αξίας της μερίδας συμμετοχής του)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα ,1 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ για την εταιρία με την επωνυμία «....... ΕΠΕ»

Σχετικά με τα ζητήματα που θίγετε στην από 18.3.2015 επιστολή σας, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Σύμφωνα με τα έγγραφα που μας αποστείλατε, ο κ. ................, εταίρος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «...........», υπέβαλλε αίτηση ενώπιον του Μον.Πρωτ.Βέροιας ζητώντας αφενός να του επιτραπεί η έξοδος από την συγκεκριμένη εταιρία και αφετέρου να προσδιορισθεί η αξίας της μερίδας συμμετοχής του στο ποσό των 90.000€.

Το Μον.Πρωτ.Βέροιας με την υπ' αριθμ. 252/2013 απόφασή του δέχθηκε την αίτηση του κ. ............ κατά το μέρος που αφορά στην έξοδό του από την εταιρία «..............» (άρα από την δημοσίευση της απόφασης ο κ . .............. έπαυσε να είναι εταίρος), ενώ για τον προσδιορισμό της αξίας της εταιρικής του μερίδας συμμετοχής διέταξε την επανάληψη της συζήτησης και διόρισε πραγματογνώμονα ο οποίος θα αποφανθεί σχετικά. Εν όψει των ανωτέρω η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ημαθίας θα πρέπει να καταχωρήσει (με τωρινή ημερομηνία καταχώρησης, αφού τώρα κατατέθηκε η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και έλαβε αυτή γνώση) την ανωτέρω απόφαση του Μον. Πρωτ. Βέροιας στην μερίδα της εταιρίας και την συνεπεία αυτής έξοδο του εταίρου κ. .......................... από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι από 9.4.2013.

Το κόστος της έκδοσης της σχετικής ανακοίνωσης είναι 10€ και βαρύνει τον εταίρο που ζήτησε την έξοδό του από την εταιρία.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο