Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/1.4.2015 Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 - 20/3/2016

(Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 - 20/3/2016)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 1-4-2015
Αριθ. Πρωτ. ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ
ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τμήμα :α'

Πληροφορίες :
Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 64 28 969
FAX : 210 64 38 662

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7

Θέμα: Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 - 20/3/2016

Σε συνέχεια της αρ. 5/2015 εγκυκλίου μας με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015», σάς ενημερώνουμε ότι με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ Α' 185) σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157), αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 - 20/3/2016. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης σχετικός πίνακας με τα όρια.
 
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου (www.ggde.gr), καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (σύμφωνα με το Π.Δ. 138/2009 και το Ν. 4278/2014, άρθρ. 59) για την περίοδο 21-3-2015 ~ 20-3-2016


 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

1

Χωροταξιακές και Ρυθμιστικές Μελέτες

2

Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

10

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές

13

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

14

Ενεργειακές Μελέτες

16

Μελέτες Τοπογραφίας

21

Γεωτεχνικές Μελέτες και'Ερευνες

27

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Β

6

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

11

Μελέτες Λιμενικών Έργων

15

Βιομηχανικές Μελέτες

19

Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες

20

Γεωλογικές Υδρογεωλογικές

και Γεωφυσικές Μελέτες και'Ερευνες

22

Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες

Γ

3

Οικονομικές Μελέτες

4

Κοινωνικές Μελέτες

5

Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρισιακής Έρευνας

7

Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

8

Στατικές Μελέτες

9

Μελέτες Μηχανολογικές ,Ηλεκτρολογικές , Ηλεκτρονικές

12

Μελέτες Μεταφορικών Μέσων

17

Χημικές Μελέτες και Έρευνες

18

Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων

23

Γεωργικές Μελέτες

24

Δασικές Μελέτες

25

Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου

26

Αλιευτικές Μελέτες

28

Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο