Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-1999 ]

ΠΟΛ.1198/22.10.1999 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κρατούμενους

(Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κρατούμενους )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 22 Οκτωβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1090925/2694/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες : Μ. Κοτρότσου
Τηλ. 33.75.181-Ι82

ΠΟΛ.: 1198

Θέμα : Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κρατούμενους.

Απαντώντας στο υπ' αριθ. 117420/24.9.1999 έγγραφό σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ, για να αποδοθεί ΑΦΜ σε Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να συμπληρωθεί το Εντυπο Μ1 (δήλωση απόδοσης ΑΦΜ / μεταβολής ατομικών στοιχείων) και να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ειδικά για την περίπτωση των αλλοδαπών κρατούμενων, οι οποίοι δεν μπορούν να προσέλθουν στη ΔΟΥ για απόδοση ΑΦΜ (όπως έχετε ενημερωθεί και με το υπ' αριθ. 1071944/1773/ΔΜ/23.7.1999 έγγραφό μας), συμπληρώνεται το Εντυπο Μ1 με την εποπτεία του Διευθυντή των φυλακών για τη σωστή αναγραφή των στοιχείων του κρατούμενου.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην πλησιέστερη των φυλακών ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1074091/2089/ΔΜ/εγκύκλιό μας, την οποία και επισυνάπτουμε, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία αντικλήτου ή εκπροσώπου, δεδομένου ότι παρόμοια διαδικασία (ορισμός αντικλήτου) δεν εμπεριέχεται στις διατάξεις περί χορήγησης ΑΦΜ.

Το έργο TAXIS - Εφαρμογές - Υποσύστημα Μητρώου, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για τις δικές του άμεσες ενέργειες για την τεχνική επίλυση του προβλήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο