Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ16/2/433277/20.3.2015 Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών , που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

(Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών , που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 20/3/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ16/2/433277

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Τσόγκα
Τηλέφωνο : 210-5285567
fax: 210-5229840

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών , που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).


Με την εγκύκλιο 19/2014 διευκρινίστηκε ότι, οι έχοντες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές που είναι ασφαλισμένοι στον Λογαριασμό Υγείας των μελών του ΣΟΕΛ μπορούν με αίτησή τους να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής εισφορών Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ.

Επανερχόμενοι στο θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το αρ. πρωτ. Φ. 40035/2192/44 /20.01.2015 έγγραφό του μας γνωστοποιεί τα κάτωθι:

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α'85) οι Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπήχθησαν από 01.07.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αντί αυτής του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ οι Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές που έχουν συμπληρώσει την 01.07.2014 είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Για παροχές όμως υγειονομικής περίθαλψης, εξακολουθούν να υπάγονται στον Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ( ΣΟΕΛ) και τούτο διότι:

α) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.3232/2004 ο Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών αποτελεί οργανισμό ασφάλισης ασθένειας. β) Σύμφωνα δε, με τον Οργανισμό του Λογαριασμού Υγείας των μελών του Σώματος Ορκωτών -Λογιστών (ΦΕΚ 197, τ.Β', 26-03-1993 ) δικαιούχοι των παροχών του Λογαριασμού είναι τα υπηρετούντα μέλη του Σ.Ο.Λ. (νυν Σ.Ο.Ε.Λ.) ανεξαρτήτως σε ποιο φορέα κύριας ασφάλισης υπάγονται. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν σήμερα παρέχεται στους ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά από 01.01.1993 και εφεξής, οι οποίοι έχουν δυο διαφορετικές απασχολήσεις ασφαλιστέες σε δύο διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, η δυνατότητα να επιλέξουν την υποχρεωτική ασφάλισή τους σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας.

Οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν μια και μοναδική δραστηριότητα, υπακτέα στην ασφάλιση του οριζόμενου κάθε φορά από το νόμο ασφαλιστικού φορέα. Συνεπώς δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των ορκωτών ελεγκτών -λογιστών καθότι τα πρόσωπα αυτά έχουν μια και μοναδική δραστηριότητα, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 υπάγεται υποχρεωτικά στην κύρια ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στο Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ).

Κατόπιν των ανωτέρω «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και είναι ασφαλισμένοι στο Λογαριασμό Υγείας των μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. έχουν δικαίωμα κατόπιν αιτήσεώς τους να προβούν στην επιλογή φορέα για την καταβολή εισφορών Κλάδου Υγείας.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο