Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-1999 ]

Φ.19934/555/08.10.1999 Μείωση του τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών

(Μείωση του τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΜείωση του τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών Φ.934/555/8.10.1999

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από 11.10.1999:

1. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α') αντικαθίστανται ως εξής:

"1) Τα φορτηγά αυτοκίνητα πλην τύπου JEEP και οι βάσεις τους, της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που πληρούν, εκ κατασκευής, τις προδιαγραφές της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 91/542, Φάση Β' ή της Οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 96/69 ή μεταγενέστερων, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

α) Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό 5%.
β) Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό 7%.
γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους:

Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλους


Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 6%
Από 901 - 1.400 κυβικά εκατοστά 14%
Από 1.401 - 1.800 κυβικά εκατοστά 18%
Από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 21%
Από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 26%

δ) Μεταχειρισμένες βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων 5% για την περ. α' και 7% για τις περ. β' και γ'.
ε) Οι συντελεστές των προηγούμενων περ. α' έως και δ' προσαυξάνονται κατά ποσοστό 30%, προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των παραπάνω Οδηγιών".

2. Η παρ. 3 του παραπάνω άρθρου καταργείται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
"1) Οι μοτοσυκλέττες κυλινδρισμού 51 κυβικών εκατοστών και πάνω, της δασμολογικής κλάσης 87.11 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:

Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλους


Από 51 μέχρι 125 κυβικά εκατοστά 2%
Από 126 μέχρι 249 κυβικά εκατοστά 3%
Από 250 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 9%
Από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά 15%
Από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 18%
Από 1.601 μέχρι 1.800 κυβικά εκατοστά 22%
Από 1.801 κυβικά εκατοστά και πάνω 32%".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο