Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.102/20.3.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014

(Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 20/3/2015
Α.Π. Φ.80000/οικ.102

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ A΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : 3368124

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014»

Σχετ: Το Α.Π. Φ. 80000/οικ.16600/1162/8.8.2014 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκε το άρθρο 59 του ν.4277/2014, σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 216, τεύχος Α΄/17.12.2014 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 92 παρ. 2 του ν.4313/2014 προστίθεται η φράση «2366/1995 άρθρο 3» στο άρθρο 59 του ν.4277/2014 μετά τη φράση «και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32».

Έτσι, το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν.3996/2011, όπως συμπληρώθηκε, προβλέπει ότι o χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθρου 13 του ν. 3460/2006, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3660/2008, του ν. 3526/2007, καθώς και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32, 2366/1995 άρθρο 3 και 3518/2006 άρθρο 69 είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης δίχως να συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου του άρθρου 40 του ν. 3996/2011.Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο