Σχόλια

Βλέπε και εγκύκλιο ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/1.4.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10.3.2015 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015

(Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10-3-2015
Αριθ. Πρωτ. ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ
Τμήμα α'

Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση:Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας:101 78 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 64 28 969
FAX:210 64 38 662

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5

Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015


Σας πληροφορούμε ότι για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2015, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/α/Ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ Β' 1162) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχει τιμή (τκ) = 1, 205.

1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού, η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004»

Έτσι, αναλυτικά, με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης (2009 Δεκεμβ.= 101,78) ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004 αναμορφώθηκε σε 87,79 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε σε 105,79. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 105,79/87,79 ισούται με 1,205.

2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05 οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2015 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω αναπροσαρμογή των τιμών για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει πλέον τη νέα, την αναπροσαρμοσμένη τιμή του συντελεστή (τκ), δηλ. να θέτει όπου (τκ) =1,205.

Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2015 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,237.

3. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου (www.ggde.gr), καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (τκ),

όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και

Υπηρεσιών

από

έως

τιμή συντελεστή (τκ)

Έγγραφα Γνωστοποίησης

9/8/2005

20/3/2006

1,000

Απόφ.ΔΜΕΟ/ο/1257/9-8-05 (ΦΕΚ/Β71162 )

21/3/2006

20/3/2007

1,036

Εγκ.8/2006 (Δ17γ /10/39/ΦΝ439/15-3-06)

21/3/2007

20/3/2008

1,066

Εγκ.6/2007 (Δ17γ /07/41/ΦΝ439/6-3-07)

21/3/2008

20/3/2009

1,108

Εγ κ.4/2008 (Δ17γ /05/27/ΦΝ439/29-2-08)

21/3/2009

20/3/2010

1,130

Εγ κ. 3/2009 (Δ17γ/05/22/ΦΝ 439/13-2-09)

21/3/2010

20/3/2011

1,159

Εγ κ. 7/2010 (Δ17γ/06/34/ΦΝ 439/17-2-2010)

21/3/2011

20/3/2012

1,219

Εγ κ. 3/2011 ( Δ17γ/10/19/ΦΝ439/2-2-2011)

21/3/2012

20/3/2013

1,249

Εγ κ. 5/2012 ( Δ17γ/01/27/ΦΝ439.6/21-2-2012)

21/3/2013

20/3/2014

1,259

Εγ κ. 8/2013 ( Δ17γ/01/34/ΦΝ439.6/19-2-2013)

21/3/2014

20/3/2015

1,237

Εγ κ. 4/2014 ( Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17-2-2014)

21/3/2015

20/3/2016

1,205

Η παρούσα εγκύκλιος
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο