Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 9977/21/11.3.2015 Διακοπή Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στις 07.03.2015

(Διακοπή Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στις 07.03.2015)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 11.03.2014
Αριθ. Πρωτ. : 9977/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σταύρος Μπακέας
Κωνσταντίνος Τσατσούλης
Τηλ. : 213 1516599, 210 5289274

ΘΕΜΑ: «Διακοπή Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στις 07.03.2015»


Με αφορμή την διακοπή λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» τις 07.03.2015, σας γνωρίζουμε ότι, αυτό τέθηκε εκτός λειτουργίας από τις 09:15 πμ έως 12:20 μμ, για ηλεκτρολογικές εργασίες, για το datacenter του ΣΕΠΕ, στο Computer Room του ΟΑΕΔ, με υποχρεωτική διακοπή ρεύματος.

Δεδομένου ότι η εν λόγω διακοπή ήταν προγραμματισμένη, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είχε αναρτηθεί ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται στους χρήστες το συγκεκριμένο γεγονός. Επίσης το συγκεκριμένο γεγονός της διακοπής λειτουργίας του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» είχε αναρτηθεί και στο site του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η προκαθορισμένη αυτή διακοπή σαφώς δεν συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 28153/126/28.8.2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'2163/30.08.2013), βάσει της οποίας, όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα εκ του Νομού προθεσμία της ανωτέρω υποβολής.

Επομένως, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ θα αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων, έστω και αν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του εντύπου εμπίπτει στα χρονικά όρια κατά τα οποία το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» βρίσκονταν εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών, -(κατά την ημερομηνία 07.03.2015 και ώρα από τις 09:15 πμ έως 12:20 μμ)- βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο (στ) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ
ΜΠΑΚΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο