Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-1999 ]

ΠΟΛ.1192/28.9.1999 Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 7.9.1999 στη χώρα μας - Δωρεάν διάθεση αγαθών

(Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 7.9.1999 στη χώρα μας - Δωρεάν διάθεση αγαθών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1090046/4446/616/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 3647 202-5

ΠΟΛ.: 1192

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στη χώρα μας.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της 7.9.1999, ανέκυψαν διάφορα προβλήματα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή περιοχών του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο Κρατικός μηχανισμός, καθώς και ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας.
Από τον Ιδιωτικό Τομέα έγιναν αθρόες προσφορές δωρεάν ειδών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, στέγασης κ.λπ. για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των πληγέντων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2, περ. β' του Ν.1642/1986 περί ΦΠΑ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 77/388 (Εκτης Οδηγίας), η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση θεωρείται ως παράδοση αγαθών (και, κατά συνέπεια, υπάγεται στο φόρο), εφόσον η απόκτηση των αγαθών αυτών ή κατά περίπτωση των υλικών και των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
Σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο από το άρθρο 14 του ΚΒΣ και της υπ' αριθ. 7475/791/7.11.1986 ΑΥΟ στοιχείο αυτοπαράδοσης, με φορολογητέα αξία την τρέχουσα τιμή αγοράς των συγκεκριμένων αγαθών ή την αξία κόστους αυτών κατά το χρόνο της δωρεάν διάθεσης, αν πρόκειται για αγαθά παραγωγής ή κατασκευής τους (άρθρο 15, περ. α' του Ν.1642/1986).
Προκειμένου, όμως, να αντιμετωπισθούν οι επιτακτικές ανάγκες των πληγέντων και επειδή πρόκειται για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους και για να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις για τη συνδρομή τους στην κάλυψη των πιο πάνω επιτακτικών αναγκών των πληγέντων από το σεισμό, δίδεται η δυνατότητα, κατ' εξαίρεση, στις επιχειρήσεις που προσφέρουν είδη δωρεάν για τον πιο πάνω σκοπό, να τα παραδίδουν χωρίς την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης και αντίστοιχης επιβάρυνσης με ΦΠΑ.
Υστερα από τα παραπάνω και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε δωρεάν διάθεση αγαθών για την κάλυψη των αναγκών των σεισμοπαθών, προκειμένου να τύχουν της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει τα αγαθά που δωρίζουν να τα παραδίδουν, με σχετικό Δελτίο Αποστολής, στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την περαιτέρω διακίνηση, τα οποία θα πρέπει να είναι:

α) Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, Δήμοι ή Κοινότητες, Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ ή Ιδρύματα και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από τα παραπάνω πρόσωπα.

β) Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν σκοπούς φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς κ.λπ., καθώς και συνδικαλιστικές και επαγγελματικές Οργανώσεις και ομάδες πρωτοβουλίας που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Οι επιχειρήσεις που δωρίζουν τα αγαθά αποδεικνύουν τη διάθεση αυτών στα ανωτέρω πρόσωπα με το αντίτυπο του Δελτίου Αποστολής, το οποίο θα φέρει την υπογραφή, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του παραλαβόντος.
Οι Φορολογικές Υπηρεσίες, στους ελέγχους που θα διενεργούν σε επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε δωρεάν διάθεση αγαθών, εφόσον τήρησαν την παραπάνω διαδικασία, δεν θα καταλογίζουν ΦΠΑ για τη χρονική περίοδο από 7.9.1999 και μέχρι νεωτέρων οδηγιών μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο