Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-1999 ]

ΠΟΛ.1191/27.9.1999 Εκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των σεισμοπαθών

(Εκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των σεισμοπαθών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 1999
Αριθμ. Πρωτ.: 1089516/10822/Β΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Πληροφορίες: Γ.Καβαλάκης
Τηλέφωνο: 33.75.314 – 33.75.311
Νο. 46

ΠΟΛ.: 1191

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των σεισμοπαθών.

Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 και της υποπερ. γγ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά τα οποία καταβάλλονται λόγω δωρεάς μεταξύ άλλων και στο Ελληνικό Δημόσιο, αφαιρούνται από το εισόδημα των φορολογουμένων Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι τα χρηματικά ποσά των ως άνω δωρεών που υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις 100.000 δρχ., προκειμένου αυτά να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 20% στο πάνω από 100.000 δρχ. ποσό της δωρεάς και να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε ΔΟΥ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Με την υπ' αριθ. ΟΙΚ.2/65157/10.9.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συστήθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό Νο 234, ειδικός λογαριασμός Νο 234365/5 με τίτλο "Υπουργείο Οικονομικών - Λογαριασμός εισφορών για την αρωγή των σεισμοπλήκτων". Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, καταθέσεις για τους σκοπούς του εν λόγω λογαριασμού μπορεί να γίνονται στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημά της, καθώς και στα Υποκαταστήματα οποιασδήποτε άλλης εμπορικής Τράπεζας, δραστηριοποιείται στη χώρα ή σε Υποκαταστήματα ελληνικών εμπορικών Τραπεζών στο εξωτερικό. Τα κατά τα ανωτέρω κατατιθέμενα ποσά μεταφέρονται στον πιο πάνω αναφερόμενο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Για τη διευκόλυνση των δωρητών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων και του επιδιωκόμενου σκοπού των δωρεών αυτών, γίνεται δεκτό ότι, ειδικά στα χρηματικά ποσά που κατατίθενται από τους δωρητές στον ως άνω λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των σεισμοπαθών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και ο φόρος 20%, τον οποίο είχαν υποχρέωση οι δωρητές να αποδώσουν με ιδιαίτερη δήλωση στο Δημόσιο.

5. Υστερα από τα παραπάνω, τα χρηματικά ποσά των δωρεών που κατατίθενται στον ως άνω λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των σεισμοπαθών, αφαιρούνται από το εισόδημα των Φυσικών και Νομικών Προσώπων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του οικείου φόρου στη ΔΟΥ.

Για την έκπτωση δωρεάς από το εισόδημα του φορολογούμενου ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, απαιτείται η ύπαρξη του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σε αυτό ότι η κατάθεση γίνεται για την αρωγή των σεισμοπλήκτων. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τα ποσά που έχουν δωρηθεί από το χρόνο έκδοσης της προαναφερθείσας απόφασης (10.9.1999) και μετά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο