Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-1999 ]

ΠΟΛ.1190/24.9.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.2731/1999 - Υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων του Ν.2601/1998 επιχειρήσεων ναυπήγησης σκαφών κ.λπ.

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.2731/1999 - Υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων του Ν.2601/1998 επιχειρήσεων ναυπήγησης σκαφών κ.λπ. )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1999
Αριθμ. Πρωτ.: 1088704/10786//Β΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
Πληροφορίες: Κων. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο: 33.75.311,312
Νο. 45

ΠΟΛ.: 1190

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2731/1999 (Φ.Ε.Κ. 138 Α΄) <<Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις>>.-

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α') "Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις", σύμφωνα με τις οποίες στις υπαγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες - ενισχυόμενες δαπάνες του Α.Ν.2601/1998 προστέθηκαν και οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου, για ενημέρωσή σας.Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις Ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α'/5.7.1999)
..........................................................
Αρθρο 25
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περ. ψ' ως εξής:

"ψ. Επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου, μόνο για επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους. Ενισχυόμενες δαπάνες:

Οι προβλεπόμενες δαπάνες στην περίπτωση της παρ. 1α' του παρόντος άρθρου". 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περ. χ' ως εξής:

"χ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της περ. ψ' της παρ. 1 του άρθρου 3, τόσο των νέων, όσο και των παλαιών Φορέων, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων".

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περ. ψ' ως εξής:

"ψ. Για τις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περ. ψ' της παρ. 1 του άρθρου 3 παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

Ποσοστό
Ποσοστό επιδότησης
Ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτικής
Περιοχή επιχορήγησης τόκων μίσθωσης


Δ' 40% 40% 40%
Γ' 35% 35% 35%
Β' 35% 35% 35%
Α' 35% 35% 35%

ή εναλλακτικά

Ποσοστό
φορολογικής Ποσοστό
απαλλαγής επιδότησης
Περιοχή (Αφορολόγητο Αποθεματικό) τόκων


Δ' 100% 40%
Γ' 70% 35%
Β' 70% 35%
Α' 70% 35%

4. Στο εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περ. xiii ως εξής:

"xiii. Επιχειρήσεις ναυπήγησης ή και επισκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου της περ. ψ' της παρ. 1 του άρθρου 3".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο