Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2015 ]

Ο.Γ.Α. αρ. πρωτ.: 6460/16.2.2015 Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς Αγροτικής Εστίας Ο.Γ.Α. έτους 2014 - Πληροφορίες για δικαιούχους

(Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς Αγροτικής Εστίας Ο.Γ.Α. έτους 2014 - Πληροφορίες για δικαιούχους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 16 -2-2015
Αρ. πρωτ: 6460

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2131519233, 231

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:

α) την αριθμ. Φ10034/2196/59/28.2.2014 (ΦΕΚ760/ΤΒ/27/3/2014) Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ10034/14323/372/8.8.2014 (ΦΕΚ.2274/Β/2014) ΚΥΑ και ισχύει, καθορίστηκε ο αριθμός των δικαιούχων που θα ενταχθούν στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας το έτος 2014, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους και με

β) την αριθμ. Συν. 24/Θ2/23.12.2014 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, εγκρίθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, έτους 2014 στο οποίο συμμετέχουν, έπειτα από κλήρωση, 1250 παιδιά, από όλους τους νομούς της χώρας.

- Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο ασφαλιστικά ενήμερος γονέας ή ο συνταξιούχος γονέας που έχει τέκνο/α το/α οποίο/α έχει/έχουν ηλικία από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έμμεσα ασφαλισμένο/α στον ΟΓΑ και είναι όλοι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.

- Για κάθε ένα από τα 1.250 τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό σταθμό θα καταβληθούν τροφεία, εφάπαξ, ποσού 160 € ευρώ, στον δικαιούχο γονέα που έχει έμμεσα ασφαλισμένο/α το/α τέκνο/α για περίθαλψη στον ΟΓΑ.

-Με βάση την ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής βιβλιαρίων υγείας του ΟΓΑ όπου βρίσκονται καταχωρημένοι οι γονείς και τα παιδιά ηλικίας από 1 μέχρι 5 ετών έγινε κλήρωση σύμφωνα με την αριθμ.1465/3/20-1-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

-Οι δικαιούχοι γονείς τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιστολή από τον ΟΓΑ με συνημμένη αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν μέσω FAX (210 3841602 ή 213 1519231) στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα κατωτέρω σχετικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φιλοξενίας του τέκνου σε σταθμό για την περίοδο 2014-2015

β) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασμού από το οποίο να προκύπτουν με ευκρίνεια τα ατομικά τους στοιχεία και ο ΙΒΑΝ.

-Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι γονείς δεν ανταποκριθούν εντός των προθεσμιών που τους τίθενται ή διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα διαγράφονται από το αρχείο κληρωθέντων και τη θέση τους θα πάρουν παιδιά που θα προκύψουν από συμπληρωματική κλήρωση.

Επισημαίνουμε ότι οι δικαιούχοι γονείς, τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr/(επιλογή: ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΓΑ/κληρωθέντες δικαιούχοι βρεφονηπιακών σταθμών ). Ο Διοικητής
Δρ. Ξενοφών Βεργίνης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο