Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2015 ]

Αρ. πρωτ.: Γ3Α 716/16956/11.2.2015 Εφαρμογή Υ.Α. σχετικά με την ταξινόμηση μικρών (μικρότερο από 19kW) αγροτικών μηχανημάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες

(Εφαρμογή Υ.Α. σχετικά με την ταξινόμηση μικρών (μικρότερο από 19kW) αγροτικών μηχανημάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 11-2-2015
Αρ. πρωτ.: Γ3Α 716/16956

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 210 και Σεράφη 60
Ταχ. Κώδικας: 104 45 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Οικονόμου, Θ. Αναστασάκη
Τηλέφωνο: 210 8399 791, -806
Telefax: 210 8399 804

Θέμα: Εφαρμογή Υ.Α. σχετικά με την ταξινόμηση μικρών (<19kW) αγροτικών μηχανημάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. Γ3Α 1442/152521/2.12.2014 (ΦΕΚ 3355/Β) περί "Ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων με κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW" (ΑΔΑ: ΩΞΨΝΒ-ΦΗΞ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη η ΥΑ με αριθ. πρωτ. Γ3Α 1442/152521/2.12.2014, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθμός Φύλλου Β' 3355 και έχει αριθμό ΑΔΑ: ΩΞΨΝΒ-ΦΗΞ.

Με την παραπάνω ΥΑ δίδεται πλέον η δυνατότητα εισαγωγής από τρίτες χώρες, αγροτικών μηχανημάτων με κινητήρα πετρελαίου κάτω των 19 kW, ακόμα και αν δεν έχουν προηγουμένως εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου. Η ρύθμιση αυτή γίνεται μόνο για αγροτικά μηχανήματα με κινητήρες κάτω των 19 kW, αυστηρά με την προϋπόθεση να δοκιμαστεί στη συνέχεια ο τύπος τους στις εγκαταστάσεις του ΙΓΕΜΚ ώστε να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη εθνική έγκριση.

Για την εφαρμογή της ΥΑ πρέπει κατά την ταξινόμησή τους στο τελωνείο να τίθεται εκτός από τη σφραγίδα "απαγορεύεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας μέχρι την έγκρισή του" επιπλέον κόκκινη σφραγίδα με την αναφορά "Ταξινομείται για δοκιμή από το ΙΓΕΜΚ", η οποίες αναιρούνται μετά την έκδοση της εθνικής έγκρισης από την Υπηρεσία μας.

Κάθε αγροτικό μηχάνημα που εισάγεται με βάση την ΥΑ Γ3Α 1442/152521/2.12.2014, πρέπει να καταγράφεται από τις υπηρεσίες σας σε λίστα στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία εισαγωγής, τα στοιχεία του εισαγωγέα, ο τύπος του μηχανήματος και ο αριθμός σειράς του. Η λίστα αυτή θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας κάθε φορά που σας ζητείται, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση με τα αιτήματα δοκιμών αγροτικών μηχανημάτων που κατατίθενται στο ΙΓΕΜΚ και να παρακολουθείται η πορεία του μηχανήματος στη χώρα.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο