Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 17/28.1.2015 Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

(Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 10671 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

Σχετικό : Έγγραφο σας (αρ. πρωτ. E1/401/16-12-2014)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι, επί του ερωτήματος σας σχετικά με «την αντιμετώπιση αίτησης που υποβλήθηκε από ΑΕ (η οποία έχει έννομο συμφέρον), με την οποία ζητεί από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, να ανακαλέσει τις καταχωρήσεις της στο ΓΕΜΗ, α) των συμβολαιογραφικών πράξεων δύο ΕΠΕ για λύση και θέση των σε εκκαθάριση και β) του ισολογισμού πέρατος της εκκαθάρισής των και της διαγραφής από το ΓΕΜΗ, δεδομένου ότι, πριν το πέρας της εκκαθάρισής των, είχαν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις με απαιτήσεις της αιτούσας ΑΕ, οι οποίες δεν είχαν ικανοποιηθεί από τις λυθείσες ΕΠΕ», η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

«Ανάκληση των καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει από την Υπηρεσίας σας με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει».


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο