Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-1999 ]

Φ.854/511/07.09.1999 Διευκρινίσεις επί της υπ αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ - Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

(Διευκρινίσεις επί της υπ αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ - Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΔιευκρινίσεις επί της υπ' αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ - Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων
Φ.854/511/7.9.1999

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τους νέους μειωμένους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Για τον επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 της παραπάνω ΔΥΟ θα τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

- Θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο Ειδική Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το τέλος με βάση τους νέους συντελεστές και τη φορολογητέα αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2682/1999.
- Η ισοτιμία δραχμής και ξένου νομίσματος για τη διαμόρφωση της παραπάνω φορολογητέας αξίας είναι εκείνη που ισχύει κατά την ημερομηνία αποδοχής της νέας Ειδικής Δήλωσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις διατάξεις των άρθρων 168-172 του Κανονισμού αριθ. 2454/1993.

Αντί της παραπάνω διαδικασίας, θα μπορεί η ενδιαφερόμενη εταιρία, με αίτησή της, να ζητεί ο επανυπολογισμός του τέλους ταξινόμησης να γίνει στο αρχικό παραστατικό (ειδική δήλωση ή διασάφηση).
Στην περίπτωση αυτή, η ισοτιμία που θα λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη που ισχύει κατ' εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. 2454/1993, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.
Για την επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς θα τηρείται η διαδικασία περί αχρεωστήτων.

2. Η ρύθμιση της παρ. 2 της παραπάνω ΔΥΟ εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εκείνες που η εισαγωγική εταιρία έχει καταβάλει το τέλος ταξινόμησης και, στη συνέχεια, τα ανάριθμα αυτοκίνητα μεταβιβάσθηκαν με σχετική πράξη που έχει γίνει στα εκδοθέντα πιστοποιητικά ταξινόμησης σε εμπόρους αυτοκινήτων, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν είχαν πωληθεί από τον έμπορο. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει στις παραπάνω περιπτώσεις θα επιστρέφεται στην εισαγωγική εταιρία, εφόσον προσκομισθεί αντίτυπο πιστωτικού τιμολογίου της εταιρίας αυτής προς τον έμπορο.
Αντίθετα, αυτοκίνητα που είχαν πωληθεί σε άλλα πρόσωπα, εκτός από εμπόρους αυτοκινήτων και για τα οποία είχε καταβληθεί το τέλος, δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, έστω και αν έχει ακυρωθεί, με πράξη της αρμόδιας ΔΟΥ, η σχετική μεταβίβαση που είχε γίνει στο πιστοποιητικό ταξινόμησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο