Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5003268 ΕΞ 2015/9.2.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4313/17-12-2014 (ΦΕΚ 261 Α')-«Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα»

(Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4313/17-12-2014 (ΦΕΚ 261 Α')-«Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015
Αρ.Πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5003268 ΕΞ 2015
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Κηφισίας 124
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ν. Βιδάλης
Τηλέφωνο:210.69.87.462
FAX:  210.69.87.408
 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4313/17-12-2014 (ΦΕΚ 261 Α')-«Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα».

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. οικ Α 577/34/9.1.2015 (ΑΔΑ:Β8Ρ11-0ΦΔ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»-Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα- που δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2014 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 261/Α', καθώς και την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποίησης.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, με τις οποίες αντικαθίστανται οι παράγραφοι 5 των άρθρων 89 και 92 του ν.4070/2012, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 104 του ν.4199/2013, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και σύμφωνα με τις οποίες αυξάνεται το όριο ηλικίας των μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων που δύνανται να ταξινομούνται ως Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) από τα δύο (2) στα πέντε (5) έτη, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 17.12.2014. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο