Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-1999 ]

Φ.842/506/02.09.1999 Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

(Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΜείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων Φ.842/506/2.9.1999

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου "Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις" επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από 3.9.1999:

1. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α') αντικαθίστανται ως εξής:

α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 94/12 ή μεταγενέστερης:
Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλους


Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 7%
Από 901 - 1.400 κυβικά εκατοστά 15%
Από 1.401 - 1.600 κυβικά εκατοστά 25%
Από 1.601 - 1.800 κυβικά εκατοστά 35%
Από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 50%
Από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 88%

β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 91/441:

Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλους


Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 16%
Από 901 - 1.400 κυβικά εκατοστά 30%
Από 1.401 - 1.600 κυβικά εκατοστά 50%
Από 1.601 - 1.800 κυβικά εκατοστά 62%
Από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 92%
Από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 158%

γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών (ΕΟΚ) αριθ. 89/458 και 88/76:
Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλους


Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 27%
Από 901 - 1.400 κυβικά εκατοστά 55%
Από 1.401 - 1.600 κυβικά εκατοστά 106%
Από 1.601 - 1.800 κυβικά εκατοστά 143%
Από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 240%
Από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 371%

δ) Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας:
Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσοστό τέλουςΜέχρι 900 κυβικά εκατοστά 41%
Από 901 - 1.400 κυβικά εκατοστά 73%
Από 1.401 - 1.600 κυβικά εκατοστά 142%
Από 1.601 - 1.800 κυβικά εκατοστά 165%
Από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 296%
Από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 385%

2. Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία, μέχρι 3.9.1999, είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του
Ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α') ή της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.2682/1999, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις, μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο