Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 5050/4.2.2015 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ' τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ' τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα , 04 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 5050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/ νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Προβατάρης - Μ. Σταυρίδου
Τηλ: 213 136 4802-4814

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
  
ΘΕΜΑ: Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ' τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΧΕΤ.: 1. Οι αρίθμ 74712/29-12-2010 και 74713/29-12-2010 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομενων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Το υπ' αρίθμ. Γ1/103/02-02-2015 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Χώρας για αποστολή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους υπεύθυνους υπαλλήλους (των νομικών προσώπων ή και των ίδιων των δήμων στις περιπτώσεις που αποστέλλουν στοιχεία για τα νομικά τους πρόσωπα) για την υποβολή αυτών στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. (βάση ΕΕΤΑΑ), έως την 17η Φεβρουαρίου 2015.

Σας επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνονται τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ) τα οποία κατά την 3η Φεβρουαρίου 2015 δεν είχαν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία δωδεκαμήνου (Ιαν.-Δεκ. 2014). Ο εν λόγω πίνακας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή Το Υπουργείο/Έγγραφα.

Κατά τη διαδικασία υποβολής, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί :

- Στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων. 

- Στην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης» στην οποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απλήρωτων υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει διακανονισμός / ρύθμιση της πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.

- Στη μη συμπλήρωση αρνητικών μεγεθών (αριθμών).

Επισημαίνεται ότι στους επισυναπτόμενους πίνακες συμπεριλαμβάνονται ΝΠ τα οποία δεν εποπτεύονται από Δήμο αλλά λειτουργούν στα χωρικά όρια του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούνται οι αντίστοιχοι Δήμοι όπως διαβιβάσουν άμεσα το παρόν στα εν λόγω ΝΠ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν.ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο