Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2015 ]

Άρθρα «Οδηγός Φορολογίας Αγροτών» - Η «ομίχλη» συνεχίζεται …..

(«Οδηγός Φορολογίας Αγροτών» - Η «ομίχλη» συνεχίζεται …..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης του Taxheaven.

Η ομίχλη συνεχίζεται….

Επιχειρώντας λοιπόν να δώσω μια μικρή βοήθεια προσανατολισμού, σας γνωρίζω ότι μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν, το τελευταίο επικαιροποιημένο [Μέχρι και την ΠΟΛ.1041/4.2.2015 ] «Οδηγό Φορολογίας Αγροτών» (221 Σελίδες), από εδώ.

Για διευκόλυνση στην οικονομία του χρόνου σας, τονίζω ότι οι κυριότερες αλλαγές (σε σχέση με τον «Οδηγό» της 22/12/2014), αφορούν τα εξής κεφάλαια και σημεία:

II. 1. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ «O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ « ΕΛ.Γ.Α »
(Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 )
IV. 1. ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ .
IV. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ.
V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ .
VI. 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ .
VI. 3.3 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
VII. 5.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
VIIΙ.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α .
IX. 2.Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.

Κατά τ΄ άλλα είχαμε:

α) Την ΠΟΛ.1041/4.2.2015 « Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 », η οποία αναφέρεται κυρίως σε πράγματα ήδη γνωστά. Το μοναδικό ενδιαφέρον ίσως στοιχείο της απόφασης αυτής, είναι ότι : «Σε περίπτωση που αγρότες μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.»

β) Στις 30/1/2015, η «ομίχλη », έφτασε στο αποκορύφωμα, με την παράταση της δήλωσης Φ.Π.Α των αγροτών, που έδωσε η Φορολογική Διοίκηση (καταρχήν στον εαυτό της).

Η ανακοίνωση για το θέμα, μεταξύ άλλων αναφέρει : «- Μετά την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης, ως ετήσια δήλωση θα λαμβάνεται η δήλωση του τελευταίου τριμήνου του 2014. - Όμως κατόπιν αιτημάτων των ομοσπονδιών και των σωματείων των λογιστών, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με εγκύκλιο που θα εκδοθεί άμεσα θα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται κανονικά οι τριμηνιαίες δηλώσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής. Με σκοπό την αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων, όλες οι επιβαρύνσεις εκπροθέσμου που τυχόν καταλογιστούν από το σύστημα θα διαγραφούν οίκοθεν με ενέργειες της φορολογικής διοίκησης.»

Το κείμενο του Νόμου (άρθρο 38. Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις του Ν. 2859/2000), είναι διαφορετικό από την απόφαση και έχει ως εξής : «2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο….δ) Ένα ημερολογιακό έτος προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι είναι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.» (Σχόλια επιστημονικής ομάδας του taxheaven : Το άρθρο 38, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8Α του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 και ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την παράγραφο 8Β του ιδίου άρθρου 1, εκτός από την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 12 που ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 08/08/2014, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 253 του ιδίου νόμου. Ειδικά η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καταργείται για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με την παράγραφο 8Β του άρθρου 1 του ν. 4281/2014) . Δηλαδή ο Νόμος μιλάει για μία «ετήσια περιοδική δήλωση» και ισχύει από τις 08/08/2014. Το «πρόβλημα» είναι του Υπουργείου είναι τεχνικό και στο «Σχόλιο της Δευτέρας» της 2/2/2015, ο Κώστας Κουλογιάννης προτείνει : «Προτείνω στην Γ.Γ.Π.Σ. την -ας μου επιτραπεί ο όρος- "κλωνοποίηση" της εφαρμογής ΦΠΑ με ετήσια περιοδικότητα μόνο για το 2014, και την τοποθέτησή της στο μενού υποβολών των περιοδικών δηλώσεων ως "Ετήσια δήλωση αγροτών 2014". Εάν αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου) θα λύσει οριστικά το πρόβλημα για το 2014, και δεν θα χρειαστεί να προβούμε σε αυτοσχέδιες πρακτικές σαν αυτές που περιγράφει το δελτίο τύπου…..»

Τώρα για τις άλλες εκκρεμότητες, έχουμε:

Παραμένει η εκκρεμότητα έκδοσης της «βασικής» ερμηνευτικής για την φορολογία των Αγροτών. Σημειώνεται ότι : α) Στην ΠΟΛ.1024/17.1.2014, αναφέρονται τα εξής: « Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος ( Σημ.: εννοεί των αγροτών). Δεδομένου ότι θέματα που ανακύπτουν όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος δεν είναι επείγοντα κατά το παρόν στάδιο, τα θέματα αυτά θα διευκρινιστούν με νεότερη εγκύκλιο.» και β) Στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014, αναφέρονται τα εξής: «5.Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και του καθαρού κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα δοθούν με νεώτερη διαταγή». Φυσικά η ΠΟΛ.1041/4.2.2015, δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των «ερμηνευτικών» . Τι περιμένουμε από αυτή:

(1)Επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις. (πως και πότε φορολογούνται;).

Ένα από τα «φλέγοντα θέματα» , είναι και ο τρόπος φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, λόγω του μεγάλου ύψους αυτών σε αρκετές περιπτώσεις.

Υπάρχει αρκετή σύγχυση, εξαιτίας του φορολογικού χειρισμού των επιδοτήσεων μέχρι την 31/12/2013 και εξαιτίας διαβεβαιώσεων, για μη φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων. Επιπλέον ερωτήματα, όμως που μπαίνουν είναι: Θα φορολογούνται αυτές που αφορούν την χρήση, ή αυτές που εισπράχθηκαν στην χρήση; «Λογικά», δεν πρέπει να φορολογηθούν σε κάθε περίπτωση οι επιδοτήσεις, που αφορούν την χρήση 2013 και προηγούμενες, οι οποίες λήφθηκαν ή θα ληφθούν στην χρήση 2014 και επόμενες. Παρεμφερή είναι τα ζητήματα με τις αποζημιώσεις που δίδονται από τον ΕΛ.Γ.Α.

(2) Διευκρινίσεις για την έννοια της «μεταποίησης».

Επιπλέον αυτών που δόθηκαν με την εγκύκλιο « Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014. Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)» . Στην εγκύκλιο (Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014) αναφέρεται ότι : « Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία», άρα να θεωρήσουμε ότι όλα τα άλλα είναι μεταποίηση; ‘Η ότι ισχύουν οι παλιότερες επί του θέματος αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης; ( Σημ. : Πράξεις που δεν θεωρούνται επεξεργασία: • Η αποξήρανση της σταφίδας, η εκκόκκιση του καλαμποκιού, η αποξήρανση των σύκων, ο αλωνισμός των δημητριακών, ο τεμαχισμός ζώων (κατεψυγμένων - νωπών) [εγγρ. 1076450/942/21.2.1991], Φυσική ζύμωση κρασιού – παραγωγή – εμφιάλωση (Γνωμ. 783/1995 –ΠΟΛ.1132/10.4.1996)), δεδομένου ότι : Με βάση το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, παρ.26 «Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου ». Επίσης σημειώνουμε ότι για την έννοια της «μεταποίησης», στην απόφαση Αριθμ. Β3-32/ 26-3-2003, των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ( Φ.Ε.Κ τ. β’ 386 / 2 Απριλίου 2003) αναφέρονται τα εξής: « 3. «Ως πρώτη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων» θεωρείται η φάση που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγματοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα πρωτογενή προϊόντα μεταποιημένα. Διεργασίες πρώτης μεταποίησης θεωρούνται: Α) Για τα μεν ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους δίθυρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού. Β) Για τα δε φυτικά, ο καθαρισμός, ο καλλωπισμός, η διαλογή, η αποξήρανση, η ψύξη, η τυποποίηση και η συσκευασία ».

(3) Προσδιορισμός του αποτελέσματος (επιμερισμός των κοινών δαπανών) όταν στην ίδια αγροτική εκμετάλλευση υπάρχουν κλάδοι (παράγωγη αγροτικών προϊόντων και μεταποίηση η παροχή υπηρεσιών) για τους οποίους ισχύει διαφορετικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος (13% η 26%).

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός της καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων αλλά και επιμερισμός των κοινών δαπανών . Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, το τμήμα του κέρδους το οποίο προκύπτει από την παραγωγή του αγροτικού προϊόντος ( π.χ γάλα ), που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, πρέπει να φορολογείται με 13% και το τμήμα του κέρδους που προκύπτει από την επεξεργασία του προϊόντος ( π.χ τυρί ), πρέπει να φορολογείται με 26% (βέβαια ο διαχωρισμός αυτός ενέχει σημαντικές λογιστικές δυσκολίες ).

(4) Καθορισμός της διαδικασίας αποφυγής φορολόγησης εισοδημάτων της χρήσης 2014, που φορολογηθήκαν στην προηγούμενη χρήση 2013 (αποφυγή διπλής φορολόγησης).

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγροτικά προϊόντα φορολογηθήκαν με τεκμαρτό τρόπο ( με βάση την καλλιεργούμενη έκταση), τα προηγούμενα έτη και πωλήθηκαν κατά το έτος 2014. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση διπλής φορολόγησης εισοδήματος , σε περιπτώσεις αγροτών οι οποίοι την χρήση 2013, ήσαν στο Ειδικό καθεστώς και στην χρήση 2014 μετατάχθηκαν στο Κανονικό καθεστώς . Αυτό γιατί, στο προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος της χρήσης 2013, λαμβάνονται υπόψη οι καλλιεργούμενες από τον αγρότη εκτάσεις, ενώ στην χρήση 2014 λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις. Άρα σε περίπτωση που κάποιος αγρότης το προϊόν της καλλιέργειας του 2013, το πωλήσει το 2014, θα φορολογηθεί για το ίδιο αντικείμενο και στα δύο φορολογικά έτη.

(5) Τρόπος υπολογισμού των αποθεμάτων και των αποσβέσεων στις ειδικές περιπτώσεις των φυτειών και του ζωικού πληθυσμού πάγιας εκμετάλλευσης [ για τις ανάγκες του Φ.Π.Α και τις ανάγκες προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος].

Ειδικότερα πρέπει να διευκρινισθούν, δεδομένου των δυσκολιών που υπάρχουν:
- Τρόπος προσδιορισμού των τρεχουσών τιμών πώλησης.
- Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ηρτημένων καρπών.
- Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη
- Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ζώων που είναι για πάγια εκμετάλλευση.
- Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των φυτειών.
- Αξία αγροτικών κτηρίων.

(6) Τι θα ισχύσει στις περιπτώσεις ιδιοκατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων;

Σύμφωνα με το άρθρο 7. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών, του Ν. 2859/2000 «2.Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου:.. β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησης του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης του. …».

(7)Τι θα ισχύσει με την ιδιοχρησιμοποίηση αγροτικής γης και ακίνητων.

Σύμφωνα με το άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία. « 1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων».

Εάν ένας αγρότης, που έχει εισοδήματα από αγροτική εκμετάλλευση και από ενοικίαση ακινήτων, για το κάθε είδους εισόδημα , θα φορολογηθεί ξεχωριστά με βάση την προβλεπόμενη κλίμακα. Τυχόν ζημιές της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν συμψηφίζονται με κέρδη ( εισόδημα ) από τα ενοίκια.

(8)«Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα» από μη κατά «κύριο επάγγελμα» αγρότες (π.χ: δικηγόρους κ.λπ ή ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους ).

Εντάσσονται ή όχι και κάτω από ποιες προϋποθέσεις στο «Ειδικό Καθεστώς»…
κ.λ.π………….


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο