Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2015 ]

Αρ. πρωτ.: 4682/412/30.1.2015 Ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ. 79789/31-12-2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010)» (ΦΕΚ Β'/3678)

(Ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ. 79789/31-12-2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010)» (ΦΕΚ Β'/3678))

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 30 Ιανουαρίου 2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4682/412

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. Κουζής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210-6508424
FAX:210-6508481

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ. 79789/31-12-2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010)» (ΦΕΚ Β'/3678).

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθμ. οικ. 79789/31.12.2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010)» (ΦΕΚ Β'/3678).
β) Το υπ' αριθμ. Οικ. 7299/181/21-1-2015 έγγραφο του Τμήματος Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1. Σας ενημερώνουμε, με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων όλης της χώρας και της διασύνδεσής τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ότι στις 31-12-2014 εκδόθηκε στο υπ' αριθμ. 3678 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. οικ. 79789/31.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010)».

2.Σε συνέχεια των αναφερομένων παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι, η εν θέματι Κ.Υ.Α. έχει αναρτηθεί στις 16-1-2015 στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 7Χ5ΕΦ-5ΧΟ, καθώς επίσης ότι τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 7 και 11 του άρθρου 5 και στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 5 και 8 και προστέθηκαν με τη με τη παράγραφο 23, αντιστοίχως, του άρθρου 1 της εν θέματι Κ.Υ.Α., εμπίπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα και με το (β) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3.Είμαστε στη διάθεσή σας για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων επί των παραπάνω αναφερομένων.


Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Σ. ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο