Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦΒ 5002216 ΕΞ 2015/28.1.2015 Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ.ΔΕΦΚΦΒ5001163ΕΞ2015/16.01.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2015

(Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ.ΔΕΦΚΦΒ5001163ΕΞ2015/16.01.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2015)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΒ5002216ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
Τμήμα Β΄ - Φορολογίας Αλκοολούχων και Καπνικών Προϊόντων

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο:210-6987429
FAX:210-6987408

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ.ΔΕΦΚΦΒ 5001163 ΕΞ 2015/16.1.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2015».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ144/Β΄/22.01.2015, με την οποία, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν.2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθορίζεται από 31ης Ιανουαρίου 2015, νέα Σταθμισμένη Μέση Τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2015, για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης των προϊόντων αυτών, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του ανωτέρω άρθρου.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο