Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-1999 ]

ΠΟΛ.1177/20.8.1999 Σχετικά με την ασφάλιση των δημοσιογράφων - Προϋποθέσεις θεώρησης στοιχείων συντακτών - δημοσιογράφων

(Σχετικά με την ασφάλιση των δημοσιογράφων - Προϋποθέσεις θεώρησης στοιχείων συντακτών - δημοσιογράφων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1079401/523/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1177

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ασφάλιση των Δημοσιογράφων.

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και ύστερα από το υπ' αριθ. Φ.54/929/7.7.1999 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Ασφαλιστικοί Φορείς που καλύπτουν - κατά κανόνα - κοινωνικοασφαλιστικά τους συντάκτες - δημοσιογράφους των (έντυπων και ηλεκτρονικών) Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) είναι:

α) Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) και
β) το Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ).

Πάντως, είναι δυνατή η ασφάλιση συντάκτη και στο ΙΚΑ ή το ΤΕΒΕ, όταν δεν πληρούνται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ενός από τα παραπάνω δύο Ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ και ΤΑΙΣΥΤ).
Στο ΤΣΠΕΑΘ ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, πέραν των άλλων, οι συντάκτες που παρέχουν, κατά κύριο επάγγελμα, εξαρτημένη εργασία με μισθό, στις ημερήσιες εφημερίδες όλης της χώρας, καθώς και στα ηλεκτρονικά (Ραδιόφωνο - Τηλεόραση, Κρατικά - Ιδιωτικά) Μ.Μ.Ε., πάντα βέβαια υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις.
Στο ΤΑΙΣΥΤ, σύμφωνα με το Καταστατικό του, ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι συντάκτες, οι εγγεγραμμένοι στις, δυνάμει του Α.Ν.1093/1938 "περί Δημοσιογραφικών Οργανώσεων", Ενώσεις, άσχετα από φύλο, ηλικία και τρόπο
πληρωμής των αποδοχών τους, με εξαίρεση τους συντάκτες των ημερήσιων εφημερίδων της χώρας.
Οπως έχει διαπιστωθεί, κατά την εφαρμογή των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΑΙΣΥΤ διατάξεων, παρουσιάζονται προβλήματα που αφορούν, αποκλειστικά, τους συντάκτες που πληρώνονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) κι αυτό γιατί το ΤΑΙΣΥΤ αδυνατεί (τουλάχιστον άμεσα), στις περιπτώσεις αυτές, να διαπιστώσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλισή του (κύριο επάγγελμα κ.λπ.).
Η αντικειμενική αυτή αδυναμία του ΤΑΙΣΥΤ, αλλά και διάφοροι άλλοι συλλογισμοί των νέων κυρίως δημοσιογράφων, τους οδηγούν πολλές φορές στο ΤΕΒΕ, το οποίο, με απλούστερες προϋποθέσεις και διαδικασίες, τους υπαγάγει στην ασφάλισή του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο