Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2015 ]

Aρ. πρωτ.: Α3γ/οικ.5640/21.1.2015 Εφαρμογή e- syntagografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας

(Εφαρμογή e- syntagografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 21/01/2015
Aρ. Πρωτ. Α3γ/οικ.5640

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Τηλέφωνο: 2132161438
Fax: 2105239238
Τμήμα Γ΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή e- syntagografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας.


Στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 139491/06 (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄/30-11-2006) και προκειμένου να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στους κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, παρακαλούμε όπως εφεξής ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία.

Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας », το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας. Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του ΣΗΣ, επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας». Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

Κανόνες εκτέλεσης


Η εκτέλεση των συνταγών αυτών θα γίνεται μόνο από φαρμακεία των Δημοσίων Νοσοκομείων. Ειδικότερα, θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση, καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την αριθμ. Γ3α/οικ.3579/14.1.2015 (ΦΕΚ 93 τ. Β΄/20-01-2015), των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από ιατρούς των μονάδων αυτών.

Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθεί τους λοιπούς κανόνες που ισχύουν και για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΗΣ.

Σε περίπτωση που το Φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής:

Α) εκτελεί τη συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται

Β) μαρκάρει ηλεκτρονικά την ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι όλοι οι κάτοχοι Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ.

Ως εκ τούτου θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων της χώρας να εκδίδουν Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας μόνο κατόπιν προσκόμισης του ΑΜΚΑ από τον ενδιαφερόμενο.

Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικώς και ενυπόγραφα, επί του Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, για την υποχρέωση τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ.ΒΟΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο