Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 1552/13.1.2015 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

(Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 1552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο : 213-1364390
FAX : 213-1364359

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015»


Σας γνωρίζουμε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/τ.Α’/24-12-2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», παρατάθηκε η προθεσμία της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163), όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2α του άρθρου 9 του ν.4018/2011 (Α’ 215) και εν συνεχεία με την παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4147/2013 (Α’ 98).

Ενόψει της έκδοσης της σχετικής απόφασης για την έκδοση άδειας και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν.4071/2012, και προκειμένου οι εν λόγω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί να μπορούν να συμμετέχουν στην συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Ε.Σ.Π.Α., η οριζόμενη στην παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 προθεσμία, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι και τέλος του 2015, δεδομένου ότι θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική πράξη των δημοτικών παιδικών σταθμών ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον λειτουργούν ως υπηρεσία του δήμου.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αμελλητί τους δήμους χωρικής σας αρμοδιότητας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και περαιτέρω διευκρίνιση.


Η Γενική Δ/ντρια
Βίκυ Γιαβή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο