Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-1999 ]

ΠΟΛ.1174/4.8.1999 Ασφαλιστική ενημερότητα ασφαλισμένων του ΟΓΑ - Ασφαλιστική ενημερότητα αλιέων, συνταξιούχων άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.λπ.)

(Ασφαλιστική ενημερότητα ασφαλισμένων του ΟΓΑ - Ασφαλιστική ενημερότητα αλιέων, συνταξιούχων άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.λπ.) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Αυγούστου 1999
Αρ. Πρωτ: 1077771/528/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α' ΠΟΛ.: 1174

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική ενημερότητα ασφαλισμένων του ΟΓΑ – Ασφαλιστική ενημερότητα αλιέων, συνταξιούχων άλλων ασφαλιστικών οργανισμών (ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.λπ.)»

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και ύστερα από το υπ' αριθ. Α.Π.78236/21.6.1999 έγγραφο της Διοίκησης του ΟΓΑ και το υπ' αριθ. Φ.35/ΟΙΚ.820/28.7.1999 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Ασφαλιστική ενημερότητα ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Η Υπηρεσία του ΟΓΑ καθιέρωσε από το τρέχον έτος την έκδοση και αποστολή βεβαίωσης σε κάθε ασφαλισμένο του ΟΓΑ που έχει εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες εισφορές του.
Υπόδειγμα της βεβαίωσης αυτής αποστέλλεται συνημμένα για ενημέρωσή σας. Τέτοιες βεβαιώσεις θα στέλνονται στο εξής στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, θα ισχύουν δε μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 3 του Ν.2548/1997.
Οι ΔΟΥ θα δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων αυτών. Με την ευκαιρία, παραθέτονται τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΟΓΑ (Κλάδος Κύριας Ασφάλισης).
- Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλαδή, προσωπικά, συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λπ.).
- Οι αγρεργάτες, δηλαδή οι απασχολούμενοι, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, με ημερομίσθιο ή μισθό, σε είδος ή σε χρήμα, σε οποιαδήποτε παραγωγική αγροτική εργασία.
- Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Φορέα.
- Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου Εμπόρων. Για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν το επάγγελμά τους στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαϊας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Εύβοιας, υπάρχει ειδικό καθεστώς σχετικά με την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή του ΤΕΒΕ.
- Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται σε οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου Φορέα.
Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική ασφάλιση αρχίζει από την 1η του επόμενου έτους της συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας και λήγει στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 64ου έτους της ηλικίας.
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ασφαλισμένοι άλλων Ταμείων δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένοι και στον ΟΓΑ, ακόμη και αν ασχολούνται συστηματικά με αγροτικές εργασίες. Π.χ. παντοπώλης και παράλληλα αγρότης που είναι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ, δεν μπορεί να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ.

Συνεπώς, αν προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους βεβαίωση ασφάλισης σε άλλο Ταμείο, δεν πρέπει να ζητείται βεβαίωση και από τον ΟΓΑ.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται όταν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί. Συνεπώς, για τους συνταξιούχους δεν πρέπει να ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως ορισμένες φορές συμβαίνει.

ΙΙ. Ασφαλιστική ενημερότητα αλιέων - συνταξιούχων άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών

Οι αλιείς παράκτιας αλιείας, συνταξιούχοι άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.λπ.), δεν υπάγονται για τη δραστηριότητά τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το εν λόγω Ταμείο για την περίπτωση αυτή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο